Jantje van Ijsendoorn

Jantje van Ijsendoorn is gedoopt op 15 februari 1776 te Wageningen. Dochter van Maria Ijsendoorn, vader onbekend. Haar moeder Maria Ijsendoorn huwt te Wageningen op 8 maart 1781 Barent van Spankeren. Of deze Barent de vader van Jantje is, is onbekend. Opvallend is dat ze in latere aktes soms voorkomt onder de naam Jantje van Spankeren.

Doopinschrijving Jantje van Ijsendoorn

Jantje van Ijzendoorn is op 13 november 1811 te Wageningen gehuwd met Martinus Johannes Stork. Voor details over de vier kinderen zie de persoonlijke pagina van Martinus Johannes Stork.

Jantje van Ijsendoorn komt in verschillende akten onder verschillende namen voor. Bij geboorte als Jantje van Ijsendoorn (1776), bij huwelijk, geboorte eerste kind en overlijden als Jantje van Ijzendoorn (1811, 1812 en 1858), bij geboorte tweede en derde kind als Jantje van Spankeren (1813 en 1815), bij geboorte vierde kind als Adriana van Ijsendoorn (1819).

Jantje van Ijzendoorn is overleden op 1 januari 1858 te Wageningen