Maria Jans

Maria Jans moet volgens haar overlijdensakte geboren zijn rond 1775 te Oude Pekel, oftewel Oude Pekala, in de provincie Groningen.

In het archief van Oude Pekela vinden we Marijke Jans die op 8 april 1804 is getrouwd met Gerrit Jacobs Smit van Kampen Zij krijgen samen zes kinderen waarvan de eerste in 1805 geboren wordt te Oude Pekela. Bij het tweede en derde kind is bij de doopinschrijving telkens Wilm Jans getuige. In beide gevallen staat vermeldt bij de naam van Maria “acatholica”. Bij het eerst kind, Joannes Jacobs, ook de toevoeging hi sunt peregrini, hetgeen er op duidt dat ze (Maria en Wilm?) uit het buitenland afkomstig zijn. Bij de doop van het tweede kind, mijn betovergrootvader Jan Jacobs, wordt haar naam geschreven als Maria Hiljes. In andere aktes vinden we haar naam als Maria Jans. In zowel de huwelijksakte als de overlijdensakte van mijn betovergrootvader Jan Jacobs vinden we de naam Maria Suljes, en in de overlijdensakte van haar man Gerrit Jacobs wordt haar naam vermeldt als Maria Jansen.

Maria Jans is 83 jaar oud overleden op 8 februari 1858 te Houten, ouders onbekend, weduwe van Gerrit Jacobs.