Gerrit Van Basten

Een mogelijke doopinschrijving vindt we in Utrecht, op 14 september 1693. In de Jacobii kerk wordt dan gedoopt Gerrit van Basten, zoon van Jan van Basten en Josijntje Jans.

Gerrit van Basten huwt eerst op 26 december 1716 te Utrecht Jannigje van Wierst. Zij krijgen een kind, Johanna van Basten, gedoopt op 7 april 1717 te Utrecht. Op 13 mei wordt een kind van Gerrit van Basten begraven in Utrecht. Mogelijk is dit Johanna omdat Janichje van Wierst kinderloos overlijdt en op 27 augustus 1724 te Utrecht wordt begraven.

Gerrit van Basten, weduwnaar van Jannigje van Wierst, is vervolgens getrouwd op 4 september 1727 in de Jacobii kerk te Utrecht met Geertje Franken van Amsterdam.

Huwelijksinschrijving Gerrit van Basten en Geertje Franken

Jan van Basten is gedoopt op 4 mei 1729 in de Jacobii kerk te Utrecht, dochter van Gerrit van Basten en Geertje Franke, buijten de Weerd.

Fredrik van Basten is gedoopt op 2 augustus 1733 in de Jacobii kerk te Utrecht, dochter van Gerrit van Basten en Geertje Franken, buijten de Weerd.

Gerrit van Basten is gedoopt op 14 september 1735 in de Domkerk te Utrecht, dochter van Gerrit van Basten en Geertuij Franken, buijten de Waardpoort. Waarschijnlijk begraven op 11 december1735 te Utrecht.

Josijntje van Basten is gedoopt op 18 oktober 1736 in de Jacobikerk te Utrecht, dochter van Gerrit van Basten en Gerritje Franken, buijten de Waard aan de Knolbrug.

Mijn oudvader Isaäk van Basten is gedoopt op 9 december 1738 in de Catharina kerk te Utrecht, zoon van Gerrit van Basten en Geertje Franken echtlieden buiten de Waard. Zie zijn persoonlijke pagina voor meer informatie.

De tweede vrouw van Gerrit van Basten, Geertuijd Franke overlijdt op 10 maart 1752 te Utrecht, buijten de Weerdepoort in de Lange Lauwerecht, laat na 5 onmondige kinderen.

Gerrit van Basten huwt vervolgens een derde keer, met Hendrika Asselee op 20 september 1752 in de Dom te Utrecht. De ondertrouw vindt plaats in Amsterdam op 1 september 1752. Er zijn geen kinderen van dit echtpaar gevonden. Ook het overlijden van Gerrit van Basten heb ik niet terug gevonden.