Isaac van Basten

Gedoopt als Isaäk van Basten op 9 december 1738 in de Catharina kerk te Utrecht, zoon van Gerrit van Basten en Geertje Franken echtlieden buiten de Waard.

Doopinschrijving Isaäk Van Basten

Isaac van Basten is maar liefst drie maal getrouwd geweest. De eerste bruid is Margarieta Impelman, hoewel een huwelijksinschrijving niet gevonden is. Er is één kind uit dit vermeende huwelijk geboren, Gerrit van Basten, gedoopt 9 september 1762 in de Jacobikerk te Utrecht. Grietje Impelman, huisvrouw van Isaac van Basten buiten de Weertpoort bij de Ceulse Kraan, wordt begraven in de Jacobikerk op 26 mei 1764 te Utrecht.

Na het overlijden van Grietje huwt Isaac van Basten op 27 november 1764 te Utrecht met Claasje van Dam. Uit dit huwelijk volgen vier kinderen.

Geertje van Basten is gedoopt op 4 januari 1766 in de Jacobikerk te Utrecht, de ouders wonende in de Potterstraat.

Johannes van Basten wordt gedoopt op 24 augustus 1769 in de Jacobikerk te Utrecht.

Het tweede kind Jacobus van Basten is gedoopt op 28 maart 1773 in de Jacobikerk te Utrecht met vermelding buiten de Weertpoort. Jacobus van Basten is gehuwd met Hillegonda Ebbelaar op 1 december 1795 te Utrecht. Zij krijgen 7 kinderen: Clasina Johanna van Basten, gedoopt op 16 oktober 1796 te Utrecht; Johannes van Basten, gedoopt op 24 december 1797 te Utrecht; Jacobus van Basten, gedoopt op 3 augustus 1800 te Utrecht; Johanna Hendrika van Basten, gedoopt op 11 december 1803 teUtrecht; Izak van Basten, gedoopt op 5 oktober 1806 te Utrecht; Wilhelmina van Basten, gedoopt op 19 augustus 1810 te Utrecht; Nicolaas van Basten, geboren op 25 mei 1817 te Utrecht. Jacobus van Basten, timmerman, is overleden op 25 april 1849 te Utrecht, wonende aan de Loefbergmakerstraat nr. 275 te Utrecht.

Grietje van Basten wordt in de Domkerk gedoopt op 12 februari 1777 te Utrecht en overlijdt een paar maanden later op 21 april 1777 buiten de Waerdpoort te Utrecht.

De tweede echtgenoot van Isaac van Basten, Claasje van Dam, overlijdt 12 januari 1778 te Utrecht, buiten de Waardpoort naast de Branderij.

Het derde huwelijk tussen Isaac van Basten en Jannetje van de Wijngaard vindt plaats op 28 september 1778 in de Catharijnekerk te Utrecht. De ondertrouw wordt opgetekend op 11 september 1778 te Amsterdam.

Huwelijk tussen Isaac van Basten en Jannetje van de Wijngaard

Isaac (ook Isaak) van Basten en Jannigje van de Wijngaard (of Wijngaart) krijgen nog drie kinderen:

Johanna van Basten wordt gedoopt op 22 augustus 1779 in de Jacobikerk te Utrecht, buiten de Weertpoort. Johanna van Basten huwt op 5 mei 1801 in de Catharinakerk te Utrecht Jan Appel. Zij krijgen in ieder geval twee kinderen: Jansje Appel, gedoopt op 29 januari 1802 te Utrecht; Hendrik Appel, gedoopt op 21 december 1806 te Utrecht.

Op 28 november 1781 wordt een tweeling gedoopt waaronder mijn oudmoeder Hendrika van Basten. De doopinschrijving is in de Domkerk te Utrecht samen met zusje Sijntje van Basten.

Sijntje van Basten wordt dus ook gedoopt op 28 november 1781 te Utrecht. Sijntje van Basten is gehuwd met Bernardus Hendricus Koopman op 4 oktober 1808 te Utrecht als Josina van Basten. Josina van Basten en Bernardus Henricus Koopman krijgen vijf kinderen: Bernardus Hendrikus Koopman, geboren op 18 april 1813 te Utrecht; Johan Koopman, geboren op 8 mei 1815 te Utrecht; Jacobus Koopman, geboren op 31 januari 1817 te Utrecht; Josina Koopman, geboren op 10-09-1820 te Utrecht; Sara Elisabeth Koopman, geboren op 21 maart 1825 te Utrecht. Sijntje van Basten is overleden op 13 augustus 1849 aan het Zand nr. 342 te Utrecht.

Een overlijden van Isaak van Basten is niet gevonden. Zijn vrouw Jannigje van de Wijngaard huwt op 9 november 1784 als weduwe van Isaak van Basten opnieuw. Dus het overlijden moet gelegen zijn tussen 1781 en 1784.