Jacob Jozef Romen

Jacob Jozef Romen is geboren op 19 januari 1805 te Emmerich, Duitsland.

Vanaf ca. 1825 wonende te Roermond waar hij vanaf 11 augustus 1826 de drukkerij van G. Gruyters als drukkersgast en opvolger voortzette. Stichter van de fa. J.J. Romen & Zn.: boekdrukkerij, -binderij en handel in papier en kunstbloemen.

“In het jaar 1826 den 27 januari vertrok ik na Roermond en ben den 28 zaterdag aangekomen, toen vroeg ik aan eene jonge juffrouw waar de heer Gruyters woonde en, zeide hier nevens daar heb ik gewerkt. Toen stierf Jufr. Lohmaann de dogter van Gruyters den 9 juni 1827 en den heer Gruyters den 10 october 1827. Mijn vader kocht de drukkerij voor 3300 gulden Kleefsch en kon met primo januari 1828 de drukkerij en boekwinkel beginnen met mijn zuster Gertruda welke bij mijn kwam woonen den 19 februari 1828. In het zelfde jaar kwam mijn broeder Franz Xav mijn helpen. Dat was met Roermondsche Kermis. Ik liet hem naar school gaan om holl. en fransch te leeren. In het jaar 1829 stierf mijn vader. Ik vertrok naar Emmerik en Gertruda en Franz bleven te huis. In het jaar 1829 den 21 juni trouwde ik met Francisca Elisabeth Hubertina Knarren welke geboren is in het jaar 1809 den 28 december. Bruidsknecht was Franciskus Knarren en mijn zuster Gertuda Romen bruidsmeid. Ik maakte met mijn vrouw en Mr. Van Wessem eene reis na Dusseldorp en Creveld, toen liet Caplaan Reurs ons zeggen dat wij op Petrus en Paulus een hoogmis hadden welke hier het gebruik is. Op maandag waren wij getrouwd en waren woensdag te Roermond. Getuigen waren mijn oomen Sikivée van Wessum bierbrouwer Karel Knarren en Franciskus Knarren en de heer Knarren.”

Zoon Karel Romen schrijft een uitgebreid artikel in het Limburg’s jaarboek jrg 11, 1905, no 1 genaamd Opkomst en Ontwikkeling der drukkunst in de stad Roermond. Hierin vermeldt hij de overname van de drukkerij door Jacob Joseph Romen op 11 augustus 1826 van de heer Gerard Gruyters. De overname wordt bezegeld bij notaris Felix Willem Milliard te Roermond. Gerard Gruyters en echtgenoot Anna Elisabeth van den Bock verklaren “aangezien hunnen hoogen ouderdom en ligchaams gebrekkelijkheden” verklaren “tot hunnen helper omtrent Drukkerij’s affaire aangenomen te hebben, den zoon van den Heer Johan Lambert Romen, koninklijk. drukker, wonende te Emmerich (Pruissen) met name: Joseph Jacob Romen, drukkersgast, meerderjarig, thans te Roermond woonachtig,…”. En even verder staat dat “Wijders ingeval van goede opvoeding zullen de ehelieden Gruyters den genoemde Joseph Jacob Romen als hunnen opvolger in de Drukkerij te Roermond stellen, om aldaar drukker in hunne plaats te worden,…”. De heer Gerard Gruyters overlijdt 10 oktober 1827 waarna zijn vrouw nog korte tijd de drukkerij voortzet. Op 1 januari 1828 neemt Jacob Joseph Romen de drukkerij definitief over. Jacob Joseph Romen bracht grote verbeteringen aan in de drukkerij door te zorgen voor nieuwe letterkasten, schuifgeleinen, ijzeren ramen en ijzeren handpersen. Ook de boek- en papierhandel werd uitgebreid. In 1830 werd door de Belgische opstand het koninkrijk der Verenigde Nederlanden in tweeën gesplitst en van 1830 tot 1839 viel Roermond onder België. Bij het Vredesverdrag in 1839 werd het weer bij Nederland gevoegd. Drukkerij J.J.Romen drukte vele werken en vanaf 1855 ook het Nieuwsblad ven de stad en het district Roermond dat in 1856 hernoemd werd tot De Maas- en Roerbode. Het werd iedere zaterdag namiddag uitgegeven.

Gezicht op Roermond zuidwaarts

Jacob Jozeph Romen is gehuwd te Roermond op 20 juni 1829 met Francisca Elisabeth Huberta Knarren. In de huwelijksakte staat Jacob Jozeph Romen, boekdrukker 24 jaar geboren te Emmerich Pruissen, zoon van wijlen Jan Lambert Romen en van Anna Maria Rademaker boekdrukker wonende te Emmerich. Francisca Elisabeth Huberta Knarren, zonder beroep 19 jaar, is de dochter van Pieter Reinier Knarren, eerste plaatsvervanger van den heere vrederigter van het kanton Roermond en van Agnes Isabella Brabander. Getuigen bij het huwelijk zijn onder andere twee broers van de bruid: Joannes Franciscus Hubertus Knarren, blauwverver oud 28 jaar en Wilhelmus Karel Hubertus Knarren, winkelier oud 25 jaar.

Kinderen:

Anna Maria (Marianne) Isabella Hubertina Romen is geboren op 3 oktober 1829 te Roermond. Lid van de fa. J.J. Romen & Zn. Anna Maria (Marianne) Isabella Hubertina Romen is overleden op 19 november 1895 te Roermond.

Anna Maria (Marianne) Isabella Hubertina Romen

Isabella Francisca Hubertina Romen is geboren op 26 november 1831 te Roermond. Isabella Francisca Hubertina Romen is gehuwd op 1 september 1857 te Roermond met Joannes Waltherus Hubertus Loomans, koopman in koloniale waren (geboren op 4 september 1835 te Eysden, overleden op 30 september 1876 te Roermond). Zij krijgen samen vijf kinderen: Jean Guillaume Francois Hubert Loomans, geboren op 24 juni 1858 te Roermond; Marie Jacqueline Pauline Hubertine Loomans, geboren op 15 september 1860 te Roermond; Elisabeth Francisca Hubertina Loomans, geboren op 15 september 1862 te Roermond; Anna Carolina Hubertina Loomans, geboren op 29 september 1864 te Roermond; Clement Crétien Hubert Loomans, geboren op 22 september 1866 te Roermond. Isabella Francisca Hubertina Romen is overleden op 23 november 1915 te Roermond.

Issabella Francisca Hubertina Romen

Joannes Jacobus Romen is geboren en overleden op 3 maart 1834 te Roermond.

Clementina Johanna Ida Romen is geboren op 8 april 1835 te Roermond. Lid van de fa. J.J. Romen & Zn. en uitbaatster van de winkel in kunstbloemen van de firma. Clementina Johanna Ida Romen is overleden op 4 december 1902 te Roermond

Clementine Romen

Johannes Franciscus Jacobus (Frans) Romen is geboren op 4 augustus 1837 te Roermond. Zie zijn persoonlijke pagina.

Karel Willem Lambert Romen is geboren op 17 februari 1839 te Roermond. Lid van de fa. J.J. Romen & Zn, vanaf februari 1893 lid van het kerkbestuur der O.L. Vr. Munsterkerk. Carolus Wilhelmus Lambert Romen is overleden op 1 februari 1920 te Roermond

Carolus Wilhelmus Lambert Romen

Lambertus Petrus Romen is geboren op 16 juni 1841 te Roermond. Lambertus Petrus Romen is gehuwd op 16 juni 1874 te Roermond met Elisabeth Julia Henrietta Bovy (geboren op 13 januari 1844 te Venlo als dochter van Willem Hendrik Robert Bovy en Henriette Barbara Charles en overleden op 11 maart 1901 te Maastricht). Zij krijgen drie kinderen: Guillaume Francois Jacques Hubert Romen, geboren op 28 november 1876 te Roermond en overleden op 18 augustus 1931 te Saint Gilles Waas; Frans Lambert Jules Henri Jacob Romen, geboren op 27 juli 1878 te Roermond en overleden op 13 juni 1880 te Roermond; Franciscus Hubert Jules Lambert Romen, geboren op 22 juni 1880 te Roermond en overleden op 20 oktober 1903 te Utrecht. Apotheker en lid van de gemeenteraad van Roermond. Lambertus Petrus Romen is overleden op 23 juli 1901 te Roermond.

Lambertus Petrus Romen

De tweelingen Jozef Bernard Hubert Romen en Maria Virginie Antoinetta Romen zijn geboren op 7 oktober 1843 te Roermond. Beide overlijden op jonge leeftijd. Jozef Bernard Hubert Romen is overleden op 2 januari 1844 te Roermond. Maria Virginie Antoinetta Romen is overleden op 15 oktober 1849 te Roermond.

Maria Hubertina Romen is geboren en overleden op 11 december 1845.

Guillaume Jacques Romen, boekhandelaar, is geboren op 5 februari 1847 te Roermond. Guillaume Jacques Romen is gehuwd op 19 januari 1878 te Schaerbeek met Jeanne Catherina Isabelle Van Haesenbroeck (geboren op 20 augustus 1851 te Malines (Mechelen) als dochter van Auguste Flore Van Haesenbroeck en Anne Marie Volckaerts, overleden op 30 maart 1929 te Schaerbeek). Zij krijgen vier kinderen: Florimond Jacques Marie Francois Romen is geboren op 3 februari 1879 te Schaerbeek en overleden op 22 april 1934 te Tjimahi; Francois Marie Auguste Jacqueline Romen is geboren op 11 december 1881 te Schaerbeek; Joseph Jacques Clement Hubert Romen is geboren op 3 maart 1884 te Schaerbeek en overleden op 12 maart 1898 te Roermond; Julie Marie Josephine Hubertine Romen is geboren op 3 mei 1898 te Roermond. Guillaume Jacques Romen is overleden op 19 maart 1928 te Schaerbeek.

Maria Dominica Hubertina Romen geboren op 16 maart 1849 te Roermond. Maria Dominica Hubertina Romen is gehuwd op 28 augustus 1877 te Roermond met Petrus Joannes Lissone. Maria Dominica Hubertina Romen is overleden op 28 december 1911 te Amsterdam en begraven op kerkhof De Liefde.

Maria Dominica Hubertina Romen

Jacob Jozef Romen is overleden op 3 oktober 1866 te Roermond.

De Maas- en Roerbode ruimde op zaterdag 6 oktober 1866 de hele voorpagina in voor het overlijden van onze geachte uitgever, de heer Joseph Jacob Romen, jl. Woensdagavond, in den ouderdom van 61 jaren. Een hernieuwde aanval van beroerte maakte een einde aan zijn leven. Naast oprichter en hoofd van drukkerij JJ Romen te Roermond wordt in dit artikel ook gemeld dat hij beheersvoerder was van de O.L. Vrouw Munsterkerk en lid van de Maria-Munster-Vereniging.

Jacob Jozef Romen

De weduwe J.J. Romen Francisca Elisabeth Hubertina Knarren zette de firma J.J. Romen vanaf 1866 voort als boekdrukkerij. boekbinderij, boek- en papierhandel en voegde hier een uitgebreide handel in kunstbloemen aan toe. De kunstbloemenzaak werd gedreven door Clementine Romen. Bij de benoeming tot Pauselijke drukker werd de naam veranderd in J.J. Romen & Zonen. Omderd de firma J.J. Romen & Zonen werd de drukkerij uitgebreid door het aanschaffen van onder andere een gaskrachtmachine, van enkel en dubbel groot formaat columbier snelpersen, gietmachine, verguld- en pletpersen. Op 12 Juli 1880 werd het 25-jarig bestaan van de Maas- en Roerbode plechtig gevierd. Ten einde meer ruimte te hebben voor deze buiten- gewone gelegenheid had men het winkelmagazijn met het kantoor, die eene suite vormen, tot feestzaal ingericht en smaakvol met bloemen, guirlandes, draperieën, kransen en opschriften versierd. In het midden van deze zaal prijkte een schilderstuk voorstellend: een leeuw in zijne volle kracht met wapenschild, waarop stond Maas- en Roerbode 1855—1880. Op 24 oktober 1881 overlijdt Francisca Elisabeth Hubertina Knarren, weduwe van Jacob Joseph Romen, in den ouderdom van 72 jaren. Onder dezelfde naam zetten Marianne, Clementine, Frans en Karel Romen de boekdrukkerij, binderij, boek-en papierhandel en kunstbloemenzaak voort. Na het overlijden van Frans Romen in 1892 en Marianne Romen in 1895 ene et de verslechterende gezondheidstoestand van Clementine Romen werd de boekdrukkerij, binderij, boek- en papierhandel op 1 Juli 1899 verkocht aan de heren G.J. Beckers te Heerlen, H.J. W. F. Versterren te Ravenstein en Mejuffrouw M. L. J. H. Kusters te Heerlen. De notariële akte werd door Notaris Joseph Linssen te Roermond opgemaakt.