Jan Arendsen van Wijhe

Jan Arendsen van Wijhe is geboren op 12 november 1798 te Oldebroek en gedoopt op 18 november 1798 te Oldebroek. De ouders zijn Arend van Wijhe en Lubbertje Jans, getuige is Jantje Jans.

Doopinschrijving Jan Arendsen van Wijhe

Jan van Wijhe is getrouwd op 24 mei 1831 te Kamperveen met Stientje Stoffers van Dijk. In de huwelijksakte wordt vermeldt dat Jan van Wijhe de meerderjarige zoon is van Arend van Wijhe overleden te Amsterdam en “aldaar begraven op 19 december 1802 blijkens extract uit het register van het St Antony’s kerkhof aldaar” en van Lubbertje Jans overleden te Oldebroek 7 juli 1807. Jan van Wijhe en Stientje van Dijk krijgen vijf kinderen.

Lubbertje van Wijhe, geboren in 1832 te Oldebroek. Overleden op 1-jarige leeftijd op 29 augustus 1833 aan de Zwarte weg huis nr. 244 te Oldebroek.

Jannes van Wijhe is geboren op 14 juni 1833 te Oldebroek. Vader Jan van Wijhe is 34 jaar, landbouwer, wonende aan de Zwarte weg huis nr. 244 te Oldebroek. Triest genoeg overlijdt deze Jannes van Wijhe ruim 3 weken oud op 7 juli 1833 te Oldebroek.

Arend van Wijhe is geboren op 12 december 1834 te Oldebroek. Zie zijn persoonlijke pagina voor gegevens over Arend van Wijhe.

Aaltje van Wijhe is geboren 3 februari 1838 te Doornspijk. De geboorte akte van Aaltje van Wijhe, opgemaakt 22 juni 1838, is bijzonder en eigenlijk geen geboorte akte. Er is in eerste instantie geen aangifte gedaan en hiervan is blijkens deze akte proces verbaal opgemaakt en vader Jan van Wijhe wordt aangeklaagd “van verzuimde aangifte van de geboorte van een kind”. Bij de rechtszitting komt hij niet opdagen. Wel is vermeld dat er zich ”verzachtende omstandigheden hebben voorgedaan” maar welke blijft helaas in het midden. Jan van Wijhe wordt bij verstek veroordeeld tot het betalen van een geldboete van “eenen gulden” en de kosten van de procedure “ad vier gulden eenenvijtig cent”. Aaltje van Wijhe trouwt Kornelis Spijkerboer op 26 april 1867 te Doornspijk. De getuigen bij dit huwelijk zijn broer Arend van Wijhe en drie ooms Stoffer van Dijk, 60 jaar, Jacob van Dijk, 53 jaar en Gerrit van Dijk, 47 jaar. Aaltje van Wijhe en Kornelis Spijkerboer krijgen vier kinderen: Kornelis Spijkerboer, geboren op 18 juli 1868 te Doornspijk; Stijntje Spijkerboer, geboren op 16 februari 1870 te Doornspijk; Fennigje Spijkerboer, geboren op 9 september 1871 te Doornspijk; Cornelisje Fenna Spijkerboer, geboren op 3 mei1873 te Doornspijk. Na het overlijden van Kornelis Spijkerboer trouwt Aaltje van Wijhe met Lubbert Ponstein op 7 februari 1878 te Doornspijk. Aaltje van Wijhe is overleden op 27 april 1919 te Werfhorst (Elburg).

Jannes van Wijhe is geboren op 11 juli 1844 te Doornspijk. Jannes van Wijhe huwt op 29 augustus 1868 te Doornspijk Jannigje Gunnink. Jan van Wijhe, geboren op 17 september 1869 te Doornspijk. In 1870 overlijden kort na elkaar deze zoon als ook Jannigje Gunnink. Jannes van Wijhe huwt vervolgens op 04 september 1874 te Doornspijk Aaltje van den Roozenburg. Jannes van Wijhe en Aaltje van den Roozenberg krijgen veel kinderen, maar niet allen bereiken de volwassen leeftijd. Jan van Wijhe, geboren op 1 oktober 1875 te Doornspijk; Willem van Wijhe, geboren op 27 september 1876 te Doornspijk; Christiaan van Wijhe, geboren op 23 november 1877 te Doornspijk; Hendrik van Wijhe, geboren op 23 december 1878 te Doornspijk; Hendrikje van Wijhe, geboren op 19 april 1880 te Doornspijk; Hendrikje van Wijhe, geboren op 10 oktober 1881 te Doornspijk; Hendrik van Wijhe, geboren op 18 september 1882 te Doornspijk; Hendrik van Wijhe, geboren op 26 december 1883 te Doornspijk; Arend van Wijhe, 24 maart 1886 te Doornspijk; Aalt van Wijhe, geboren op 11 april 1889 te Doornspijk; Aaltje van Wijhe, geboren op 19 augustus 1890 te Doornspijk; Maria Hendrika van Wijhe, geboren op 12 oktober 1892 te Doornspijk. Jannes van Wijhe overlijdt op 12 december 1920 te Hoogerot (Elburg).

Jan van Wijhe is overleden op 26 november 1863 te Doornspijk.