Stientjen Stoffers van Dijk

Stientjen Stoffers van Dijk is geboren op 9 augustus 1811 te Kamperveen. Stientjen werd gedoopt op 11 augustus 1811 als dochter van Jannes Stoffers en Aaltje Dirks, “echtlieden op de Zand”.

Doopinschrijving Stientjen Stoffers

Stientje Stoffers van Dijk is getrouwd op 24 mei 1831 te Kamperveen met Jan van Wijhe. Negentien jaren jong, minderjarige dochter van Jannes Stoffers van Dijk overleden den 31 augustus 1827 te Kampen en van Aaltje van Straten overleden 6 november 1826. Als voogd van Stientje van Dijk worden vermeldt Jan Dirks van Wijhe en Frederik Woltheze van Zuthem.

De overlijdensakte van Stientje van Dijk was wat moeizaam te vinden. Uiteindelijk vond ik haar onder de naam Christina van Dijk, overleden op 26 september 1889 te Doornspijk in het buurtschap Hoogerot, weduwe van Jan Arends van Wijhe, dochter van wijlen de echtlieden Jannes van Dijk en Aaltje van Straten.