Jan Gerritsz Spruijt

De uitgebreide data van de Spruijt tak, die onder andere hier onder te vinden is, en alle aanverwante informatie hieronder heb ik te danken aan Lotte Kleijn.

Jan Thoniszen is gedoopt op 23 maart 1628 in de Jacobikerk te Utrecht, zoon van Gerrit Thoniszen en Gysbertjen Jelis wonende in de Weerd.

Doopinschrijving Jan Gerritsz Spruijt

Jan Gerritsz Spruyt, wonende buiten de Weerd, trouwt 27 april 1650 met Willemtgen Peters Vermeulensdr, wonende buiten de Catharijnepoort.

Huwelijk Jan Gerritsz Spruijt en Willemtgen Peters Vermeulensdr

Jan Gerrits Spruyt is voerman van het grote veer te Utrecht (1671) en het gezin woont op de Cranenhofstede bij de Koekoek. De Cranenhofstede is de naam voor de landerijen, ook wel genoemd Domproosteneng, net ten oosten van de bemuurde weerd, tegen de Singel aan (zie kaart uit 1695). Er waren daar behalve hoveniers (tuinders) ook veel lontmakers/lijndraaiers actief in die tijd. De Koekoek was in de 17eeeuw een boerderij in de Cranenhofstede, vlak bij het Zwarte Water. In de 18eeeuw verdween deze boerderij, maar het Zwarte Water van de Oude Gracht tot de Adelaarstraat NO daarvan bleef wel de Koekoeksvaart heten.

Willempen Vermeulen en Jan Gerritsz Spruijt laten 13 april 1651 hun zoon Peter Spruijt dopen in de Jacobikerk. Peter Spruijt trouwt in 1687 met Petronella van Covelswaede/Vermuelen, geassisteerd door zijn vader en zijn zwager Jan Fransz van Bemmel– dan al getrouwd met zijn zus Annigje Jans Spruyt. Peter Spruijt woont in de Weert te Cranenhofstede, bij de doop van hun kinderen in de oud-katholieke kerk in de Weerd is heel vaak Anna Spruijt getuige; waarschijnlijk onze Annichgen. Hij overlijdt in 1708, nalatende vrouw en onmondige kinderen, buiten de Wittevrouwenpoort aan de singel op de hoek van de Krytwijk (?).

Willemgen Vermeulen en Jan Spruijt krijgen meer kinderen, mogelijk Arien en Dirck, maar in ieder geval ook Annigjen Jans Spruyt, (trouwt 28 juni 1684 te Utrecht, geassisteerd door haar vader en haar stiefmoeder Mayghen van Garderen, met weduwnaar Jan Fransz van Bemmel)

Willempgen Peters Vermeulen overlijdt 18 november 1661 te Utrecht, achterlatende haar man en 5 onmondige kinderen. Haar broer Jan Peters Vermeulen, voerman buiten de Catharijnepoort, wordt in 1662 voogd over haar kinderen. 

Jan Gerritsz Spruijt hertrouwt 16 maart 1662 te Utrecht met Maeijggie Jans van Garderen, jonge dochter van Doorn. Getuigen zijn Gijsbertus Spruijt en Arisz Jans van Garderen. Haar vader bezit grond te Driebergen. Ze krijgen wonende te Cranenhofstede zeker vier kinderen:

Willem Spruyt, voerman buiten de Wittevrouwenpoort, trouwt op 23 april 1692 te Utrecht met Cornelia Herbertssen Verhoef.

Jan Spruyt trouwt op 7 mei 1701 te Utrecht met Bartha van Heijmenbergh, meester chirurgijn buiten de Weertpoort.

Marigje Spruyt trouwt op 23 juni 1694 met Piter Cornelissen de Rijck, hovenier/zaadhandelaar wonende “”agter de Koekkoeck buyten de Weerdpoort”.

Jannigje Spruyt trouwt op 7 mei 1701 te Utrecht met Jacob Hendricxe van Oesdom.

 In 1663 leent Jan Gerrits Spruyt met Jacob Aertsz Ramaker, raeyemaker buyten de Wittevrouwepoort, 140,- van Jacob Becker. In 1677 moet Jan Gerrits Spruyt, wonende buiten de Weerde op Cranenhofstede, nog 166,- betalen voor koren aan Otto van Bilsen. In 1686 huren Volckert Geuse en Willem Claese “7 mergen weylant” via onderhuur van Jan Gerritsen Spruyt, die het weer huurt van de stad Amersfoort. Ook maakt hij dan zijn testament, met lijftocht voor zijn vrouw.

Jan Gerritse Spruijt overlijdt 24 juni 1693 te Utrecht (65 jaar), nalatende zijn vrouw met kinderen buiten de Weerdpoort. Maeijchje van Garderen overlijdt in 1710.