Johan Pieter Stürck

Johan Pieter Stürck is getrouwd met Alida van Groeningen.

Mijn oudgrootvader Martinus Stürck is gedoopt op 24 juni 1743 te Maastricht, zoon van Jan Pieter Stürck en Alida van Greuninge.

In Breda vinden we de inschrijving als lidmaten van Johan Pieter Stürk en Alida Greuninge met attestatie uit Brielle 15 april 1763

Op 7 februari 1764 wordt te Arnhem begraven de vrouw van Jan Stürck, mogelijk dus Alida van Groeningen.

In ondertrouw 13 december 1766, getrouwd 28 december 1766 te Breda (?) Johan Pieter Stürck weduwenaar van Alida Groeningen, soldaat in de compagnie invalides van den hr. captain Weijmar, met Catharina de Haas, weduwe van Mattijs van Vuuren, beide wonende alhier.

Er zijn nog drie mogelijk kinderen gevonden:

Johanna Emilia Storck, gedoopt op 3 juli 1766 te Breda, onecht kind.

Pieternel Sturck, begraven op 17 augustus 1769 te Breda.

Johannis Sturck, begraven op 8 november 1773 te Breda.