Martinus Stork

Martinus Stork is volgens zijn overlijdensakte geboren rond 1743 te Maastricht. In de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde kerk Sint Jan te Maastricht vinden we de doop van Martinus op 24 juni 1743, zoon van Jan Pieter Sturck en Alida van Greuninge. Getuigen zijn Martinus Zikkel en Catharina van Beusekom. Martinus Stork gaat op 30 september 1766 te Breda op belijdenis.

Doopinschrijving Martinus Stork of Sturck

Martinus Sturk is getrouwd op 28 juni 1767 in de Grote Kerk (NH) te Breda met Wilhelmina Heijde. Martinus Sturk is soldaat in de compagnie van den Heer Kapitein Jacobi in het eerste Bataljon van den Heer Lt Generaal van Lindtman in garnizoen te Heusden.

Huwelijkinschrijving Martinus Sturk en Wilhelmina Heijden te Breda

Zij krijgen negen kinderen:

Catharina Stork is gedoopt op 10 mei 1767 te Breda als onecht kind van Martinus Stork. Hoewel het bijschrift onegt worden beide ouders (?) genoemd, moeder is Willemina Heijdens. Getuige is Johanna Hendrika van de Ra.

Mijn oudvader Martinus Johannis Stork is gedoopt op 10 april 1768 te Breda, zoon van Martinus Storck en Willemina Heijden.

Andreas Stork is gedoopt op 24 maart 1771 te Maastricht, zoon van Martinus Stork en Willemina Heijden. Getuigen zijn Andreas Schouman en Maria Elisabeth Steins.

Caspar Storck is gedoopt op 31 maart 1773 Nederlands Hervormd Sint Jan te Maastricht, zoon van Mart. Storck en Willemin Heijden.

Maria Willemina Storck is gedoopt op 3 maart 1774 te Tiel. Dochter van Martinus Storck, corporaal onder het 1ste bataljon van de Graaf van Bijland onder de compagnie van den Captain Mackaij, en Willemina Heijden. Getuigen zijn Willem Jenar en Maria Elisabeth Erpi.

Alida Stork is gedoopt op 19 september 1779 te Tiel, dochter van Martinus Stork en Willemina Heiden.

Aaltje Stork is gedoopt op 14 april 1784 te Tiel, dochter van Martinus Stork, corporaal, en Willemina Heijden.

Andries Stork is gedoopt op 1 januari 1787 te Ijsselstein als zoon van Martinus Stork en Willemina Heijden.

Catharina Stork is gedoopt op 28 november 1787 te Ijsselstein als zoon van Martinus Stork en Willemina Heijden. Er is een Catharina Stork, dochter van Marinus Stork, overleden op 20 oktober 1789 te Breda. Of dit deze Catharina Stork is niet zeker.

Op 20 november 1791 overlijdt op 20 november 1791 te Breda de echtgenote Willemina Heijden, huisvrouw van Martinus Stork. Op 5 juni 1793 huwt Martinus Stork te Arnhem met Berendina Grevenstuk. Bij de huwelijksinschrijving wordt vermeld dat Martinus Stork weduwnaar is van Willemina Heile, sergeant onder het regiment van Budeaux thans hier in gaarnison.

Bij het huwelijk van mijn oudvader Martinus Johannis Stork in 1811 wordt gemeld dat wijlen Martinus Stork huisbewaarder van den Heer Baron van Lijnden van Hoevelaken was.

Martinus Stork, 68 jaar arbeider, is overleden op 5 november 1811 Kapelstraat huis A 324 te Wageningen. De akte vermeldt, geboren te Maastricht zoon van Johannes Stork in leven gepensioneerd soldaat, gewoond hebbende en overleden te Maastricht, de naam van de moeder onbekend. Een van de getuige is Berendina Grevenstuk, 66 jaar, huisvrouw van Martinus Stork, geboren te Hulst Zeeland.