Marten Barentsen

We volgen hier een wat onzekere lijn naar het verleden, zie ook de argumentatie bij zoon Barent Martensen. Marten Barentsen is op 1 mei 1763 te Hierden gehuwd met Jannetien Barents.

Huwelijkinschrijving Marten Barentsen en Jannetien Barens

Zij krijgen in ieder geval kinderen te Hierden en Harderwijk, met grote tussenpozen. Wellicht dat er andere kinderen elders gedoopt zijn:

Mary Martensen is gedoopt op 8 april 1764 te Hierden, dochter van Marten Barentsen en Jannetien Barents. Waarschijnlijk op jonge leeftijd overleden.

Mijn oudvader Barent Martensen is gedoopt op 18 oktober 1767 te Hierden, zoon van Marten Barentsen en Jannetien Barents.

Willem Martensen is gedoopt op 22 november 1772 te Harderwijk, zoon van Marten Beerentsen en Jannetje Beerents. Willem Martensen, geboren te Hierden, huwt op 8 mei 1801 te Harderwijk met Marijtjen Harms Schaar. Willem Martensen Hut is overleden op 24 september 1840 huis nr 570 in het Nonnenstraatje te Harderwijk, voerman, echtgenoot van Marretje Schaar. Aangifte wordt gedaan door Coenraad Hamstra, de zwager van Willem Martensen.

Grietje Martensen is gedoopt op 16 augustus 1778 te Hierden, dochter van Marten Beerentse en Jannetje Beerents. Grietje Martens is gehuwd met Coenraad Hamstra op 10 oktober 1807 te Harderwijk. Grietje Martensen is overleden op 26 januari 1826 huis nr. 163 in de Kerkstraat te Harderwijk. Aangifte wordt gedaan door haar man, Coenraad Hamstra, 38 jaar daghuurder. Nalatende haar man, twee zonen en drie dochters.

Marten Berendsen is overleden op 31 oktober 1815 in huis nr. 148 te Harderwijk. De aangifte wordt gedaan door zoon Willem Martensen. Marten Berendsen is 78 jaar, daghuurder, weduwnaar van Jannetje Berends, nalatende drie kinderen.