Berend Martensen Hutten

In de overlijdensakte van Berend Martensen Hutten wordt als geboorteplaats Harderwijk genoemd. Daarnaast zijn de geboortedatum en de namen van zijn ouders onbekend bij de aangevers. Gezien zijn vermelde leeftijd zou het geboortejaar rond 1767 moeten liggen. In de doopregisters van Harderwijk vinden we geen dopeling die met onze Berend overeen zou kunnen komen. Gezien zijn latere huwelijk met vrouwen uit Ermelo en zijn woonplaats gelegen bij Harderwijk in de richting Hierden en Ermelo zou een doop in een van die twee gemeente tot de mogelijkheden behoren. In de doopregisters van Ermelo geen Berend, maar in Hierden vinden we echter een Barent die wordt gedoopt op 18 oktober 1767 met een vader die bovendien Marten heet. Als ouders worden namelijk vermeldt Marten Barentsen en Jannetien Barents. Hoewel dus niet helemaal met zekerheid te zeggen is dit op dit moment de enig match. De namen van de ouders komen overeen (vader Marten), maar ook de eerste zoon heet Marten en de eerst dochter Jannetje. En, hoewel we later de naam Beerend of Berend tegenkomen in documenten, ondertekend hij bij de aangifte van de geboorte van dochter Maartje in 1811 met Barent Martensen.

Doopinschrijving Barent Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Hierden 18 oktober 1767

Beerend Martensen treedt twee maal in het huwelijk. Eerst trouwt hij te Ermelo op 24 juli 1791 als jongeman van Hierde met Theunisje Abrams jongedame van Ermelo, beide onder Ermelo woonachtig.

Op 8 december 1791 wordt zoon Marten Martensen uit dit eerste huwelijk geboren te Ermelo (Horst). Hij wordt op 11 december 1781 gedoopt. Het huwelijk met Theunisje Abrams houdt niet lang want zij overlijdt, en wordt op 23 december 1791 begraven te Horst. De ellende is nog niet voorbij als op 29 december 1791 er ook een inschrijving van een begraven is van een kind van Beerend Martensen, dit moet dus wel zoon Marten zijn.

Ruim 3 jaar na het overlijden van zijn eerste vrouw trouwt Beerend Martensen op 26 april 1795 met Harmtje Hendriks, beiden woonachtig te Ermelo.

Inschrijving huwelijk van Beerend Martensen en Harmtje Hendriks

Beerend Martensen en Harmtje Hendriks krijgen samen 6 kinderen. In deze periode neemt Berend de achternaam Hutten aan.

Het eerste kind uit dit huwelijk is een dochter, Jannetje Beerends, dat wordt geboren op 29 november 1995 en vervolgens gedoopt op 6 december 1995 te Ermelo (Veldwijk). De schrijfwijze van de namen van het ouderlijk paar is Beerend Martens en Harmptje Hendriks. Deze dochter, beroep dienstmaagd, trouwt op 23-jarige leeftijd als Jannetje Beerends Hutten op 16 april 1819 te Ermelo met Gerrit Hendriksen van de Steeg, molenaarsknecht. Vader Beerend Martensen Hutten is van beroep landbouwer. Ze krijgen vijf kinderen: Gerritje van der Steeg, geboren op 26 november 1819; Berend van der Steeg, geboren op 14 januari 1822 te Harderwijk; Hendrik van der Steeg, geboren op 28 april 1824 te Harderwijk; Harmientje van der Steeg, geboren 22 juli 1827 te Harderwijk; Evert van der Steeg, geboren op 2 juli 1830 te Harderwijk. Ze overlijdt op 18 april 1869 als Jannetje Berends Hut dochter van Berend Hut en Hendrikje Hendriks, 72 jaar oud in haar huis in de Rabbestraat te Harderwijk.

Het tweede kind, Evert Berendsen, wordt geboren op 6 mei 1797 en gedoopt op 14 mei 1797 te Ermelo (Tonsel). Bij zijn doop zijn de schrijfwijze van de namen van het ouderlijk paar: Beerend Martens en Harmtje Hendriks. Van deze Evert vind ik in de archieven tot nu geen gegevens. Mogelijk is hij op jonge leeftijd overleden. Op 14 februari 1800 wordt er te Ermelo (Tonsel) een overlijden van een naamloos kind ingeschreven, wellicht deze Evert.

Het derde kind, Marten Berendsen, wordt geboren op 19 september 1799 en gedoopt op 22 september te Ermelo (Tonsel). De schrijfwijze van de namen van het ouderlijk paar is Beerend Martensen en Harmpje Hendriks. Marten Berendsen Hutten trouwt twee keer, eerst met Hendrikje Jansen op 7 januari 1825 te Harderwijk. Vader Berend Martensen Hutten is van beroep tapper en woont met zijn vrouw Harmpje Hendriks te Ermelo. Marten Berendsen Hutten huwt, 47 jaar, een tweede keer met Matje Westerink op 14 juli 1847 te Harderwijk. Vader Berend Martensen Hutten is voerman van beroep, moeder Harmtje Hendriks is overleden.Marten Berends Hutten is overleden op 3 september 1887 te Harderwijk.

Het vierde kind, Gerrit Berendsen, wordt geboren op 11 juli 1802 en gedoopt op 18 juli 1802 te Ermelo (Tonsel). De schrijfwijze van de namen van het ouderlijk paar is Beerend Martensen en Harmpje Hendriks. Gerrit trouwt als Gerrit Hutten met Annetje Doppenberg op 20 maart 1827 te Ermelo. Vader Berend Martensen Hutten is van beroep landbouwer. Gerrit Hutten is 33 jaar oud overleden op 20 oktober 1835 te Ermelo.

Het vierde kind, Gerritje Berendsen, wordt geboren op 4 januari 1806 en gedoopt op 12 januari 1806 te Ermelo (Tonsel). De schrijfwijze van de namen van het ouderlijk paar is Berend Martensen en Harmpje Hendriksen. Gerritje Berends Hutten is, 19 jaren jong, getrouwd met Aalt Hup op 17 november 1825 te Harderwijk. Vader Berend Martensen Hutten is tapper van beroep. Gerritje Berends Hutten is overleden op 3 november 1863 in haar huis in het Nonnestraatje te Harderwijk.

Het vijfde kind, Maartje Berendsen, wordt geboren op 30 september 1811 en gedoopt op 6 oktober 1811 te Ermelo (Tonsel). De schrijfwijze van de namen van het ouderlijk paar is Berend Martensen en Harmpje Hendriksen. Van Maartje vond ik zowel een doopinschrijving als een geboorteakte en het is in deze geboorteakte dat we deondertekining met Barent Martensen door de vader tegenkomen. Voor meer informatie over Maartje Hutten, zie haar persoonlijke pagina.

Handtekening bij geboorte van Maartje Berendsen. De naam Barent Martensen komt overeen met een doopinschrijving 18 oktober 1767 te Hierden die dus mogelijk onze Berend betreft.

Berend Martensen Hutten is overleden op 6 februari 1835 te Ermelo (Tonsel).