Peter Vermeulen

Peter Vermeulen is getrouwd met Neeltgen Jacobs van Putten.

Neeltgen Jacobs van Putten overlijdt 26 juli 1658 te Utrecht, weduwe van Peter Hermansz Vermeulen buijten de Weert nalatende mondige kinderen. Haar broer Adriaen Jacobs van Putten is hovenier/tuinder, met een boomgaard en koren op gepacht land in de buurt van de Rode Brug.

Peter Vermeulen en Neeltgen Jacobs van Putten krijgen een aantal kinderen:

Willempgen Peters Vermeulen trouwt 27 april 1650 Jan Gerritsz Spruyt

Jannichgen Peters Vermeulen trouwt 5 november 1636 te Utrecht Jan Cornelissoon Preyt.

Jan Vermeulen

Hendrik Peters Vermeulen/Vermolen woont bij de Rode brug 2 km N van de binnenstad van Utrecht en wordt door een hond gebeten bij Nijmegen als hij daar in 1671 is met zijn zwager Jan Gerrits Spruyt.