Pieternella van Dam

Pieternella van Dam is gedoopt op 29 augustus 1753 Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd) in de Dom kerk te Utrecht, dochter van Theodorus van Dam en Jacomijn Straatman, echtlieden wonende in het Zilversteegje.

Doopinschrijving Pieternella van Dam

Op 21 november 1775 wordt in de Catharinekerk te Utrecht gedoopt haar eerste en onechte kind dochter Jacomina van Dam, vader dus onbekend. Pieternella van Dam woont in ’t Branolijsteegje, getuige bij geboorte is Johanna Caderius.

Pieternella van Dam is getrouwd op 8 augustus 1786 Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd) te Utrecht met Jan Franken. Zie de pagina van Jan Franken voor details over kinderen.

Petronella van Dam, weduwe van Johannes Franken, is overleden op 5 april 1796 in ’t Brandoliesteegje te Utrecht, nalatende minderjarige kinderen.

Overlijden Petronella van Dam