Catrina Clasina van Biezen

Catrina Clazina van Biezen is geboren op 8 februari 1812 te Utrecht. De aangifte wordt gedaan door vader Pieter van Biezen, timmerman, 29 jaar, wonende in het Galekopsteegje met zijn vrouw Hendrika van Basten.

Catrina Clasina van Biezen, naaister, is getrouwd op 20 januari 1847 te Utrecht met Christiaan Borra. Haar beide ouders zijn al overleden. Bij het huwelijk wordt een kind Catharina Clasina erkend. Na het huwelijk volgen het voor die tijd kleine aantal van nog twee kinderen, hetgeen te verklaren is doordat Catrina Clasina van Biezen al 34 is bij haar huwelijk. Voor gegevens over de kinderen zie de pagina van echtgenoot Christiaan Borra.

Catrina Clasina van Biezen is overleden op 10 augustus 1872 te Utrecht, wonende aan de Kruisstraat 172.

Overlijdensakte Catrina Clasina van Biezen