Pieter van Biezen

Uit de doopakte van zijn dochter en de overlijdensakte van zijn vrouw blijkt dat Pieter van Biezen rond 1783 is geboren te Utrecht. In de doopboeken van de Dom kerk (Nederduits Gereformeerd) vinden we een doopinschrijving van Pieter van Biesen op 5 november 1783. De ouders zijn Hendrik van Biesen en Katharina Boudewijn (roomsch) echtlieden in de Donkerstraat.

Doopinschrijving Pieter van Biesen

Pieter van Biezen is getrouwd in de Jacobikerk (Nederduits-gereformeerd, later Nederlands-hervormd) op 4 mei 1809 te Utrecht met Hendrika van Basten.

Huwelijk Pieter van Biezen en Hendrika van Basten

Pieter van Biezen en Hendrika van Basten krijgen maar 1 kind, mijn betovergrootmoeder Catrina Clasina van Biezen , geboren op 8 februari 1812 Galskopsteegje 311 te Utrecht. Vader Pieter van Biezen is 29 jaar, timmerman. Dat zij het enigste kind is wordt verklaard door het al vroeg overlijden van moeder Hendrika van Basten op 25 februari 1812.

Uit de huwelijksakte van Catrina Clasina van Biezen blijkt dat Pieter van Biezen op dat moment al is overleden, dus voor 20 januari 1847. Een overlijdensakten is echter niet gevonden.