Christiaan Borra

Christiaan Borra geboren op 9 augustus 1816 te Utrecht. De aangifte geschiedt door Pieter Borra, verwer (lakenverver) 33 jaar wonende in de Lauwerstraat. Moeder is Christina Franken.

Christiaan Borra is ingeschreven in de Nationale Militie, nr. 929 ligting 1835 te Utrecht “tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.” In het miltieregister wordt zijn lengte gemeld: 1 ellen, 5 palmen en 8 duimen, hetgeen volgens het door Napoleon ingevoerde metrieke stelsel gewoon overeenkomt met 1 meter en 58 centimter. Volgens signalement blond met blauwe ogen, beroep schilder.

Inschrijving Christiaan Borra in Militie register

Christiaan Borra is 30 jaar oud als hij op 20 januari 1847 te Utrecht trouwt met Catrina Clasina van Biezen. Zijn vader Pieter Borra is net als Christiaan Borra schilder, woont te Utrecht, en zijn moeder Christina Franken is inmiddels overleden. Bij het huwelijk wordt erkend een kind van het vrouwelijk geslacht, ingeschreven in het geboorteregister Utrecht 19 oktober 1840 met de namen Catharina Clasina.

Deze dochter Catharina Clasina Borra is geboren op 17 oktober 1840 te Utrecht Zuilesteeg wijk C nr. 937. Moeder Clasina van Biesen is 26 jaar zonder beroep en een vader wordt dus niet vermeld. Op 18 februari 1867 huwt Catharina Clasina Borra met Robbert de Borst. Zij krijgen maar liefst negen kinderen: Johanna de Borst, geboren op 31 mei 1867 te Utrecht; Christinus Clasinus de Borst, geboren op 24 juni 1869 te Utrecht; Gerrit Christiaan de Borst, geboren op 4 september 1870 te Utrecht; Christiaan de Borst, geboren op 6 januari 1872 te Utrecht; Pieternella Catharina de Borst, geboren op 27 februari 1873 te Utrecht; Adrianus de Borst, geboren op 3 juli 1875 te Utrecht; Christina de Borst, geboren op 27 juni 1877 te Utrecht; Cornelis de Borst, geboren op 18 juli 1880 te Utrecht; Robbert de Borst. geboren op 3 augustus 1884 te Utrecht. Catharina Clasina Borra is overleden op 22 januari 1918 te Utrecht.

Zoon Christiaan Borra is geboren op 24 maart 1848 te Utrecht in de Wijde Watersteeg 434. Christiaan Borra, slagter. is getrouwd met Hendrika Vogelzang op 2 december 1874 te Utrecht. De ouders van Christiaan Borra junior zijn inmiddels overleden. Bj het huwelijk wordt een kind erkend, Geertje, geboren op 13 oktober 1871 te Geldermalsen. Het echtpaar krijgt nog zes kinderen: Catharina Clasina Borre, geboren op 16 januari 1876 te Utrecht; Pieter Hendrik Borra, geboren op 27 januari 1878 te Utrecht; Christiaan Borra, geboren op 21 januari 1880 te Utrecht; Wilhelmina Borra, geboren op 10 juni 1882 te Utrecht; Antonius Georg Jakob Borra, geboren op 29-05-1886 te Utrecht; Willem Borra, geboren op 18-12-1890 te Utrecht. Christiaan Borra is overleden op 8 juni 1931 te Utrecht.

Mijn voorouder Pieter Hendrik Borra wordt geboren op 11 augustus 1851 te Utrecht. Zie gegevens op de persoonlijke pagina.

Christiaan Borra is overleden op 1 mei 1867 te Utrecht in de Kruissteeg 172.