Cornelis Souer

Cornelis Souer is geboren op 8 september 1814 te Haarlem. De aangifte wordt gedaan door Gerrit Souwer oud 38 jaar, schipper, wonende te Hellebreekersteeg wijk twee nr 79. De ambtenaar schrijft in de akte Souer in plaats van Souwer (zie ondertekening). Dit feit verklaart waarom alle afstammelingen van Cornelis als achternaam Souer hebben zonder de W, terwijl alle andere afstammelingen van vader Gerrit Souwer als achternaam Souwer hebben met W dus. De beide getuigen zijn ook woonachtig in de Hellebreekersteeg en hebben het beroep “verwersknegt”, ambachtslieden die textiel verven gewoonlijk door onderdompeling in verfbaden.

In het leven van Cornelis Souer vinden we drie vrouwen, met twee van hen is hij ook getrouwd.
Een huwelijksakte met Petronella Johanna Eijdam (geboren 18 augustus 1816 te Haarlem, dochter van Hendrina Eidam) is niet te vinden. We vinden Petronella Johanna Eijdam, ouderdom 13 jaar, in het bevolkingsregister van Haarlem 1829 ingeschreven in de Bogaartstraat 450. Ze woont er met haar moeder Hendrina Jacoba Eidam, oud 32 jaar geboren te Haarlem en twee zussen Wilhelmina, 17 jaar, en Dirkje, 14 jaar. In hetzelfde huis vinden we ook Johannes Nicol Hogeboom, oud 30 jaar en een kind van 5 jaar Hendrina Jacoba Hogeboom.

Uit de relatie tussen Cornelis Souer en Petronella Johanna Eijdam is voor zover bekend 1 kind geboren, Cornelis Johannes Souer, geboren op 22 augustus 1836 te Haarlem. Bij deze geboorte zijn de getuigen Gerardus Souwer, oud 53 jaar, wever en Jan Dirk Eijdam, 37 jaar, schoenmaker. Indien deze Gerardus Souwer de vader van Cornelis is, dan lijkt de leeftijd verkeerd aangezien deze in 1777 geboren zou zijn en dus ongeveer 59 jaar. De aanwezigheid van vader Gerardus zou ook kunnen verklaren waarom de achternaam van Cornelis bij deze geboorte weer met een W gespeld wordt.

Petronella Johanna Eijdam krijgt op 21-jarige leeftijd te Haarlem op 18 november 1837 ook nog een zoon genaamd Johannes Cornelis Eijdam, vader onbekend. Deze zoon overlijdt na een paar maanden op 22 februari 1838 te Haarlem.

Later huwt Petronella Johanna Eijdom op 8 januari 1840 te Haarlem met Hendrik Majoor (Junior) en zij krijgt nog twee kinderen. Op 16 oktober 1840 te Haarlem wordt Pieter Majoor geboren. In Warmond wordt op 24 februari 1843 ook nog Johanna Majoor geboren. Petronella Johanna Eijdam overlijdt op 16 maart 1843 te Warmond.

Cornelis Souer is ingeschreven in de Nationale Militie Haarlem, nr 238 3kc Infanterie, ligting 1839 en het zou dus kunnen dat hij door dit dienstverband Haarlem heeft verlaten.

Op 6 maart 1844 duikt Cornelis Souer op in Utrecht alwaar hij als sociëteitsbediende op 29-jarige leeftijd te Utrecht mijn betovergrootmoeder Elisabeth Alida Maria Klaasen huwt. Zij is geboren op 9 april 1821 te Utrecht.
Zij krijgen drie kinderen.

Johanna Maria Souer wordt voor het huwelijk geboren op 1 januari 1844 te Utrecht aan de Smeebrug B45. Johanna Maria Souer wordt bij het huwelijk erkend als kind van Cornelis Souer en Elisabeth Alida Maria Klaasen. Opvallend is dat als vader staat Johannes Cornelis Souwer. Johanna Maria Souer trouwt later op 29 juni 1870 te Utrecht met Gijsbertus Johannes Cornelis Scholte, stoffeerder geboren te Rotterdam. Zij krijgen 8 kinderen: 1. Hendricus Johannes Gijsbertus Scholte, geboren 8 augustus 1871 te Utrecht; 2. Gijsbertus Johannes Cornelis Scholte, geboren 30 januari 1873 te Utrecht; 3. Catharina Johanna Maria Scholte, geboren 16 januari 1875 te Utrecht; 4. Johannes Maria Scholte, geboren op 19 juli 1877 te Utrecht; 5. Johanna Francisca Scholte, geboren op 29 september 1879 te Delfshaven; 6. Wilhelmina Cornelia Scholte, geboren op 17 november 1881 te Delfshaven; 7. Bernardus Nicolaas Johannes Scholte, geboren 12 oktober 1883 te Delfshaven en 8. Bernardina Johanna Catharina Scholte, geboren 22 februari 1886 te Rotterdam. Johanna Maria Souer overlijdt 12 januari 1915 te Rotterdam.

Catherina Elisabeth Souer wordt  geboren op 26 april 1846 in de Jufferstraat B565 te Utrecht. Vader Cornelis Souer is zonder beroep. Catherina Elisabeth Souer huwt Johannes Steenwijk , timmerman, op 29 juni 1870 te Utrecht. Zij krijgen maar liefst 12 kinderen: 1. Nicolaas Cornelis Johannes Steenwijk, geboren 20 juli 1871 te Utrecht, overleden 1 mei 1872 te Utrecht; 2. Elisabeth Maria Catharina Steenwijk, geboren 3 februari 1873 te Utrecht, overleden 18 juli 1906 te Utrecht; 3. Catharina Petronella Maria Steenwijk, geboren 27 november 1874 te Utrecht; 4. Johanna Maria Gijsberta Steenwijk, 1 april 1876 te Utrecht, overleden 18 december 1891 te Utrecht; 5. Johannes Bernardus Nicolaas Steenwijk, 29 december 1877 te Utrecht, overleden 22 december 1943 te Rotterdam; 6. Theodora Catharina Steenwijk, geboren 3 december 1879 te Utrecht; 7. Maria Clasina Bernardina Steenwijk, geboren 3 mei 1881 te Utrecht; 8. Petronella Maria Johanna Steenwijk, geboren 25 februari 1884 te Utrecht; 9. Nicolaas Cornelis Antonius Steenwijk, geboren 17 december 1885 te Utrecht, overleden 24 juli 1886 te Utrecht; 10. Nicolaas Cornelis Anthoni Steenwijk, geboren 21 november 1886 te Utrecht, overleden 17 maart 1888 te Utrecht; 11. Anthonius Cornelis Nicolaas Steenwijk, geboren 22 januari 1889 te Utrecht, overleden 28 augustus 1890 te Utrecht en 12. Anthonia Cornelia Elisabeth Steenwijk, geboren 25 januari 1891 te Utrecht; overleden 20 juli 1891 te Utrecht.  Catherina Elisabeth Souer is overleden op 20 december 1924 te Utrecht.

Mijn overgrootvader Gerardus Cornelis Souer wordt geboren op 18 juli 1847 te Utrecht. Zie voor verdere info de pagina van Gerardus Cornelis Souer.

De tweede vrouw van Cornelis Souer, Elisabeth Alida Maria Klaasen, is overleden op 27 juni 1849 te Utrecht. Hun kinderen zijn dan 5, 3 en bijna 2 jaar. Cornelis Souer en de drie kinderen verblijven op het adres Oudegracht 85 en vertrekken daar op 21 november 1850 naar Amsterdam.

Na het overlijden van Elisabeth trouwt Cornelis Souer anderhalf jaar later, op 8 januari 1851, te Amsterdam met Mietje van Oostveen  (dochter van Jan van Oostveen en Geesje Lieshout, geboren 24 februari 1815 te Naarden, overleden 20 mei 1894 te Haarlem). Vader Gerrit Souer is “opzigter aan de spoorweg”. Bij het huwelijk wordt erkend als kind Johannes van Oostveen, geboren op 7 november 1843 te Amsterdam, overleden op 2 oktober 1919.

De kinderen uit het huwelijk met Elisabeth Alida Maria Klaasen gaan waarschijnlijk terug naar Utrecht, mogelijk bij de ouders van Elisabeth. Daar treden ze namelijk all drie in het huwelijk.

Het bevolkingsregister Amsterdam vermeldt Cornelis Souer, Maria Oostveen en zoon Johannes Souer aan de Egelantierstraat 68 met vertrekdatum 4 augustus 1851 zoals blijkt naar Haarlem.

In het bevolkingsregister van Haarlem 1851 staat het gezin van Cornelis Souer, bediende, ingeschreven in de Barteljorisstraat 29. Datum van vestiging is 5 augustus 1851 en het gezin bestaat naast Cornelis Souer uit Maria van Oostveen, Johannes Souer (1843), Anna Maria Souer (1851) en Cornelis van Oostveen (1844). Anna Maria Souer werd geboren op 24 september 1851 aan de Battejorisstraat 29 Haarlem en is getrouwd met Willem Wijkhuizen op 22 april 1874 te Haarlem. Als beroep van vader Cornelis Souer staat vermeldt commissionair. Het is onduidelijk wie de vermelde Cornelis van Oostveen is die vermeldt staat met geboortejaar 1844 en geboorteplaats Amsterdam. Een geboorteakte of verder gegevens van deze Cornelis zijn niet gevonden.

Later, hoewel er geen datum van vestiging vermeld is, vinden we de familie Souer aan de Morinnesteeg 121 te Haarlem. Ingeschreven gezinsleden zijn Cornelis Souer, Maria Oostveen en Johannes Souer (1843), Anna Maria Souer (1851), Cornelis van Oostveen (1844), Petrus Johannes Souer (1852), Anthonius Souer (1854), en Antoinette Geertruida Souer (1857). 

Petrus Johannes Souer is geboren op 14 december 1852 in de Morinnesteeg 121 te Haarlem. Beroep van vader Cornelis Souer is nog immer commissionair. Getuigen bij deze geboorte zijn Gerardus Souer, 75 jaar zonder beroep wonenden in de Hagestraat en Petrus Souer, 27 jaar beroep metselaar wonende in de  Breesteeg. Petrus Johannes overlijdt 23 juni 1878 te Alkemade.

De volgende zoon Anthonius Souer werd geboren op 10 april 1854 maar is twee dagen later overleden.

Op 24 augustus 1857 wordt Antoinetta Geertruida Souer in de Morinnesteeg 121 Haarlem geboren. Zij overlijdt op 4-jarige leeftijd op 13 november 1861 te Haarlem en vader Cornelis Souer is op dat moment werkman van beroep.

De laatste dochter Catharina Cornelia Souer wordt geboren op 16 november 1859 te Haarlem en de familie woont nog immer in de Morrinesteeg 121 te Haarlem. Catharina Cornelia Souer huwt op 19 december 1901 te Haarlem op 42-jarige leeftijd Franciscus Horstmanshof (geboren op 17 april 1848 te Amsterdam, steendrukker) . Catherina Cornelia Souer is overleden op 12 januari 1933 te Amsterdam.

Het centrum van Haarlem op een door CK de Geus in 1858 getekende kaart. In het midden de Sint Bavokerk en de Grote Markt. De paarse pijl wijst naar de Barteljoristraat, de blauwe naar de vlakbij gelegen Morinnesteeg (Noordhollands Archief NL-HlmNHA_51000393-1).

Uit de verschillende aktes zijn de volgende beroepen van Cornelis Souer genoteerd: kantoorbediende (1836), sociëteitsbediende (1844), bediende (1844), zonder beroep (1846), kastelein (1847), koffiehuisknecht (1849), commissionair (±1855), werkman (1857, 1861), stucadoor (1871, 1878)

Cornelis Souer is overleden op 7 september 1880 te Bloemendaal “in het huis staande te Bloemendaal genaamd Meerenberg”. Dit is een in de duinen van Bloemendaal gelegen psychiatrisch ziekenhuis, opgericht als ‘Provinciaal geneeskundig gesticht voor krankzinnigen sinds 1848 (bron cultureelerfgoed.nl). In 2000 is er een fotoboek verschenen van de hand van P. van Twuyver: Meerenberg 150 jaar, meer dan een gesticht, met daarin de geschiedenis van het provinciaal geneeskundig gesticht aan de hand van prachtige oude foto’s.

Provinciaal ziekenhuis Meerenberg te Bloemendaal