Gerrit (Gerhardus) Souwer/ter Souw

Gerrit werd gedoopt op 28 augustus 1777 te Amsterdam, kerk De Lely (Pastor Americus van de Capelle), getuigen Gerrit ter Laag en Maria ter Laag (DTB Amsterdam 345 p.78 (folio 39V) [nr.17]).

Het schuilkerkje “de Lelie” bij de Boommarkt (Nieuwe Zijds Voorburgwal) verdween rond 1820 om plaats te maken voor de grotere Sint Catharinakerk. Ook deze kerk werd gesloopt en wel in 1938. Tegenwoordig staat op deze plek de Universiteitsbibliotheek.

Huwelijk Gerrit Sauel en Helena Wassenaar. Er wordt op de akte (later) de naam Souwer bijgeschreven.

Gerrit trouwt op 25 november 1804 te Haarlem met Helena (Lena) Wassenaar. Gerrit en Helena krijgen in totaal 10 kinderen, zeven zonen en drie dochters (allen achternaam Souwer, behalve Cornelis). De eerste vier kinderen worden gedoopt in de doopsgezinde en rooms-katholieke schuilkerk of statie van De Vier Heemskinderen (Spaarne 94 Haarlem).

Deze reconstructietekening van Arie Jan Cornelis van Gemund uit 1893 van de voorgevel van het pand Spaarne 94, de rooms-katholieke schuilkerk De Vier Heemskinderen, zoals het er in 1767 uitzag (het noord-hollandsarchief.nl Inventarisnummer NL-HlmNHA_53000269_G). Waarschijnlijk heeft Van Gemund de tekening van Cornelis van Noorde uit 1765 van het Spaarne als voorbeeld gebruikt. De schuilkerk zou ergens tussen 1827 en 1884 gesloopt zijn.

Op dit kaartje is in rood de schuilkerk De Vier Heemskinderen ingetekend. De familie woont naast , of in ieder geval heel dicht bij deze kerk in de Helmbrekersteeg 67.

Het eerste kind heet Joannes Souwer en wordt gedoopt op 13 maart 1805 in statie De Vier Heemskinderen te Haarlem. Peter is Jan Berlo en de meter is de moeder van Gerrit, Anna ter Laak. Joannes trouwt op 18 oktober 1828 te Nieuwer-Amstel met Willemeijntje Weijhe. Beiden verdienen de kost in de groente, Willemeijntje is warmoezierster oftewel tuinder, kweker van groenten voor de verkoop en Johannes Souwer is groenboersknecht. Zij krijgen een dochter Helena Souwer, waarvan geen geboorteakte te vinden is maar wel een overlijdensakte. Volgens die akte wordt Helena geboren op 15 februari 1831 te Nieuwer Amstel en overlijdt op 15 juli 1831 aan de Helmbrekersteeg wijk 2 nr. 67 te Haarlem. Daarnaast nog in ieder geval 1 kind, Gerardus Souwer, geboren op 11 februari 1831 te Nieuwer-Amstel. Johannes Souwer overlijdt op 29 juni 1831 te Haarlem wonende Helmbrekersteeg wijk 2 nr. 67.

De eerste dochter, Anna Souwer, is gedoopt op 30 november 1806 te Haarlem in statie De Vier Heemskinderen te Haarlem. Peter is Pieter Wassenaar en de meter is Maria Souwer. Dit zou dus een tante kunnen zijn en vormt wellicht een link naar verdere voorouders! Deze Anna overlijdt wellicht op jonge leeftijd aangezien het volgende kind ook luistert naar de naam Anna.

Deze volgende Anna Souwer is gedoopt op 20 augustus 1809 te Haarlem in statie De Vier Heemskinderen te Haarlem. Peter is Petrus Wassenaar en de meter is Maria Tol, vermoedelijk de ouders van moeder Helena Wassenaar. Anna krijgt drie kinderen 1. Johannes Souwer, geboren op 25 september 1832 te Haarlem, getrouwd met Hendrika Petronella Stoutenbeek, krijgen te Haarlem 7 kinderen, 2. Hendrikus Souwer, geboren op 1 maart 1834 te Haarlem en 3. Anna Helena Souwer, geboren op 18 januari 1836 te Haarlem. Bij alle drie is geen vader aangegeven maar bij alle drie is Gerrit Souwer getuige. Anna Souwer huwt op 17 februari 1841 te Haarlem met Hendrik Jonkmans, broodbakker geboren 29 september 1816 te Bloemendaal, zoon van Casper Jonkmans en Dirkje Slappers. Uit dit huwelijk geboren: Catharina Hendrika, geboren op 20 juli 1841 te Haarlem; de tweeling Kasper Johannes en Algonda Jacoba, geboren op 30 september 1843 te Haarlem; Gerardus, geboren op 3 juni 1847 te Haarlem; Johanna Gerarda, geboren op 29 december 1848 te Haarlem; Elizabeth Pieternella, geboren op 4 augustus 1851 te Haarlem; Casper Hendrik, geboren op 10 oktober 1853 te Haarlem. Anna Souwer is overleden op 25 januari 1879 te Haarlem.

Petrus Souwer, gedoopt op 16 september 1811 in statie De Vier Heemskinderen te Haarlem. Peter is Petrus Wassenaar en de meter is Henrica Wassenaar. Vijf jaar later wordt er opnieuw een Petrus geboren dus wellicht is ook dit kind op jonge leeftijd overleden.

Mijn overgrootvader Cornelis (zie 8.) werd geboren op 8 september 1814 te Haarlem Helmbrekersteeg wijk 2 nr. 69. In 1844, bij het huwelijk van Cornelis Souwer, zijn Gerrit Souwer en Helena Wassenaar “onvermogend tot het betalen van Zegel en registratiegelden” nodig voor het notarieel vastleggen van de huwelijkstoestemming. Armoe troef dus…

Petrus Souwer wordt geboren op 11 oktober 1816 te Haarlem. Vader Gerrit is 38 jaar, schipper van beroep en woont in de Helmbrekersteeg wijk 2 nr. 67. Verdere gegevens over deze Petrus ontbreken.

Alida Souwer wordt geboren op 3 oktober 1818 te Haarlem. De familie woont nog immer in de Helmbrekersteeg wijk 2 nr. 67.

Alida Souwer is geboren op 1 oktober 1820 in de Helmbrekersteeg wijk 2 nr. 67 te Haarlem. Later fabrieksarbeidster engetrouwd met Jacob Zoomer op 10 maart 1852 te Haarlem. Kinderen: Allegonda Johanna Zoomer, geboren op 23 augustus 1846 te Haarlem; Anna Zoomer, geboren op 24 september 1850 te Haarlem; Jacob Zoomer, geboren op 25 november 1851 te Haarlem; Helena Zoomer, geboren op 25 november 1851 te Haarlem. Alle voorgenoemde kinderen worden na of bij geboorte erkend want zijn dus geboren voor het afsluiten van het huwelijk. Alida Helena Zoomer, geboren op 15 maart 1853 te Haarlem; Catharina Zoomer, geboren op 15 juni 1862 te Haarlem.

Hendrik Souwer is geboren op 31 oktober 1822 te Haarlem en overleden 23 november 1822 te Haarlem. Bij geboorte staat vermeldt als woonadres Helmbrekersteeg wijk 2 nr. 67.

Hendrik Souwer is geboren op 7 januari 1824 te Haarlem wederom woonadres Helmbrekersteeg wijk 2 nr. 67. Deze Hendrik is overleden op 3 december 1846 op fregat Ceres te Batavia.

Pieter Souwer werd geboren op 28 maart 1826 te Haarlem woonadres Helmbrekersteeg wijk 2 nr. 67. Pieter wordt later metselaars is getrouwd met Elisabeth Lijnkamp op 7 mei 1851 te Haarlem (geboren 7 april 1825 te Haarlem, overleden 29 juni 1901, dochter van Jan Lijnkamp en A. Silvester, voor meer info: mail P.B. Lijnkamp). Zij krijgen vier kinderen: 1. Anna Maria Souwer, geboren op 8 maart 1852 te Haarlem; 2. Anthonus Johannes Gerardus Souwer, geboren op 30 november 1853 te Haarlem, getrouwd met Elisabeth Ran. 3. Johannes Wilhelmus Hendrikus Souwer, geboren op 13 februari 1856 te Haarlem, getrouwd met Wilhelmina Twenneke krijgen te Haarlem 12 kinderen; 4. Hubertus Souwer, geboren op 16 maart 1858 te Haarlem. Op 27 april 1863 scheiden Pieter Souwer en Elisabeth Lijnkamp te Haarlem op verzoek van Elisabeth “op grond van overspel”.
In 1871 wordt Pieter 11 dagen opgenomen in het Binnengasthuis te Amsterdam, reden onbekend en in 1873 onder vermelding van Oogzieken voor 26 dagen. In 1891 gebeurd dit opnieuw, ditmaal voor 35 dagen, waarbij de melding Pediculosis oftewel luizen. In 1895 volgt een opname voor drie dagen wegens Vertigo oftewel duizeligheid. Op 14 juni 1877 is er te Amsterdam wederom een echtscheiding van Pieter Souwer van Maria Jacoba Alberdina van Eersel, wederom op grond van overspel. Op 19 december 1877 trouwt Pieter Souwer te Amsterdam met Otje Blom. Pieter Souwer is verleden op 3 december 1911 te Bloemendaal.

De paarse pijl wijst naar de Helmbrekersteeg Haarlem op de kaart van FJ Nautz uit 1822. De Helmbrekersteeg verbindt de kade van de rivier Het Spaarne met De Kleine Houtstraat. Rechts De Grote Markt met de Sint Bavokerk. (FJ Nautz 1822 fragment NL-HlmNHA_51000390-4_G Noordhollands Archief)

Uit verschillende aktes door de jaren heen zien we de verschillende beroepen die Gerrit Souwer tijdens zijn leven heeft uitgeoefend. We zien in chronologische volgorde de beroepen schipper (1814, 1816), schippersknecht (1818), schipper (1820), sjouwer (1822), schipper (1824), wever (1826), schippersknecht (1828), wever (1829, 1832, 1834, 1836), werkman (1839, 1841, 1844), sjouwerman Hollandsche Ijzeren Spoorweg Maatschappij (1844), opzichter aan de spoorweg (1851). Vanaf 1851 is Gerrit Souwer zonder beroep (1851, 1852, 1857).

Gerrit Souwer is op tachtigjarige leeftijd overleden op 23 november 1857 te Haarlem. In de overlijdensakte wordt hij vermeld als zoon van Hendrik Souwer en Anna Verlaat.