Gerardus Cornelis Souer

Gerardus Cornelis Souer werd op 18 juli 1847 geboren op de Mariaplaats E 461 in Utrecht. Zijn vader Cornelis Souer was toen kastelein, hij werkte dus in een herberg of kroeg. Zijn moeder was Elisabeth Alida Maria Klaasen en haar vader Klaas Cornelis Klaassen doet mede de aangifte. Gerardus Cornelis Souer had bij geboorte een halfbroer, Cornelis Johannes Souer, geboren op 22 augustus 1836 te Haarlem als zoon van Petronella Johanna Eijdam en hij is dus bijna 9 jaar ouder.  Deze halfbroer overlijdt op 17-jarige leeftijd in Suriname. Ook had hij twee oudere zussen, Johanna Maria Souer, geboren 1 januari 1844 te Utrecht en Catherina Elisabeth Souer, geboren op 26 april 1846 te Utrecht.

Mariaplaats E 461 komt overeen met Mariaplaats 45, later Mariaplaats 30  (Bron documentatie.org). Op die plaats heeft van 1853 tot 1940 de Dominicuskerk gestaan, behorende aan de rooms-katholieke parochie van de Heilige Dominicus te Utrecht. De dominicaner orde kocht in 1848 een perceel, dat als volgt omschreven werd: ‘Een kapitaal gebouw, waarin de thans ontbonden sociëteit ‘De Koophandel’ heeft bestaan, met overdekte kolfbaan en verdere aanhorigheden, benevens annex woonhuis met erf en grond, plaats en grooten tuin, waarin gelegenheid tot boogschutterij, staande en gelegen te Utrecht aan de Mariaplaats, Wijk E no. 461, strekkende vóór aan de Mariaplaats tot achter in de Walsteeg, belendend ten Oosten de Roomsch Katholieke Kerk, ten Westen de Oud-Roomsche Katholieke Gemeente te Utrecht’. In 1850 startte de bouw van de kerk die in 1853 in gebruik genomen werd. Een tijd lang noemde men de kerk nog Walsteegkerk. Het gebouw werd gesloopt in 1940.  Tegenwoordig staan er op deze plek, Mariaplaats 30, woningen.

De Mariaplaats was vooral ook bekend van de De ‘St. Maria Pomp’ of Mariapomp, een voormalige openbare waterpomp in Utrecht. De pompopbouw is een paar jaar voor de geboorte van Gerardus Cornelis Souer in 1844 op de Mariaplaats geplaatst en bestaat uit hardsteen met metalen elementen (zwengel, lantaarn en twee tuiten in de vorm van een leeuwenkop). Al ver vóór die tijd werd er water gewonnen op en rond deze locatie. Tijdens de grote cholera-uitbraken in de jaren 1870 in de stad Utrecht was de Mariapomp één van de weinige openbare pompen in Utrecht met schoon water. Niet lang daarna begon de aanleg van een drinkwatervoorziening door leidingen in de Domstad. De openbare pompen werden uiteindelijk gesloten en vele daarvan afgebroken. In 1931 werd de Mariapomp verwijderd maar in 1975 teruggeplaatst. De pomp is een rijksmonument.

Als Gerardus Cornelis Souer nog net geen 3 jaar oud is, overlijdt zijn moeder Elisabeth Alida Maria Klaasen op 28 jarige leeftijd op 27 juni 1849 in Utrecht. Vader Cornelis Souer is koffiehuisknecht en de familie woont op dat moment aan de Geertebrug. Het huisnummer is moeilijk te lezen maar lijkt het meest op B85. De Geertebrug is voor zover terug te vinden geen adres maar een brug over de Oudegracht. Cornelis Souer en de drie kinderen verblijven later nog op het adres Oudegracht 85 en vertrekken daar op 21 november 1850 naar Amsterdam.

In 1851 vinden we in het bevolkingsregister van Amsterdam zijn vader Cornelis Souer, wonende aan de Egelantierstraat 68 (later 285). Cornelis Souer woont daar samen met Maria (Mietje) van Oostveen en Johannes Souer, geboren 6 oktober 1843 te Amsterdam. Deze Johannes Souer lijkt een zoon van Cornelis Souer en Mietje van Oostveen, althans zo wordt hij ook vermeldt bij zijn overlijden op 2 oktober 1919 te Haarlem. Opvallend, aangezien de geboortedatum van Johannes Souer ligt nog voor het huwelijk van Cornelis Souer met Elisabeth Alida Maria Klaasen. Mietje van Oostveen trouwt op 8 januari 1851 te Amsterdam met Cornelis Souer (dochter van Jan van Oostveen en Geesje Lieshout, geboren 24 februari 1815 te Naarden, overleden 20 mei 1894 te Haarlem). Op 4 augustus 1851 vertrekken zij naar Haarlem.

Hoewel vader Cornelis Souer dus eerst naar Amsterdam en later naar Haarlem vertrekt is er geen spoor van zijn zoon Gerardus Cornelis Souer in deze steden te bekennen. Het lijkt er dus op dat Gerardus Cornelis Souer op 3-jarige leeftijd in 1851 te Utrecht achter blijft of daar weer snel terug keert samen met zijn zussen. Het is niet duidelijk waar. Ook zijn twee oudere zussen, Johanna Maria Souer (6 jaar) en Catherina Elisabeth Souer (4 jaar) staan niet ingeschreven in Amsterdam of Haarlem.

We raken hier het spoor enigszins kwijt. Wellicht dat onderzoek in het bevolkingsregister van Utrecht hier uitsluitsel kan bieden. Mogelijk zijn deze kinderen van Cornelis Souer, waaronder Gerardus Cornelis Souer, achter gebleven bij opa Claas Cornelis Klaase en oma Maria Joanna Petronella de Bruijn, de vader en moeder van Elisabeth Alida Maria Klaasen.

Op 18 oktober 1871 trouwt Gerardus Cornelis Souer op 24-jarige leeftijd te Utrecht met de dan 21-jarige Theodora Catharina Jacobs, geboren 18 december 1849 te Utrecht. Gerardus Cornelis Souer is dan rijtuigmaker. Zijn vader is stukadoor en woont nog in Haarlem.

Gerardus Cornelis Souer, beroep nog steeds rijtuigmaker, wordt op 25-jarige leeftijd voor het eerst vader. Op 12 juli 1872 wordt Elisabeth Wijnanda Maria Souer geboren in de Vrouwjuttenstraat A 356 te Utrecht (genoteerd verblijf vanaf 7 februari 1872). Tragisch genoeg overlijdt dit kind als ze bijna 5 maanden oud is op 7 december 1872.

Een volgend kind, een zoon, laat niet lang op zich wachten. Joannes Wijnandus Theodorus Souer wordt geboren op 3 augustus 1873 in de Vrouwjuttenstraat A 356 te Utrecht.

Bij de geboorte van het volgende kind Elisabeth Wijnanda Maria Souer op 11 juli 1875 aan de Krommenrijn K 316 is arbeider Gerardus Cornelis Souer verhinderd en doet de vroedmeester aangifte van de geboorte.

Er volgen nog maar liefst acht kinderen uit het huwelijk met Theodora Catharina Jacobs. Theodora Gerarda Catharina Souer wordt geboren op 26 juli 1877. Vader Gerardus Cornelis Souer doet zelf aangifte en heeft als beroep wagenmaker. Als woonadres wordt weer Vrouwjuttenstraat A 356 te Utrecht vermeld. Of er daadwerkelijk verhuisd is geweest tussendoor naar de Krommenrijn K 316 is onduidelijk.

Aan de Koningsweg K 253 nr. 18 wordt vervolgens Maria Petronella Souer geboren op 27 maart 1879. Gerardus Cornelis Souer is inmiddels 31 jaar en rijtuigmaker van beroep. Opvallend is dat Gerardus Cornelis Souer bij alle aangiftes ondertekend met GC Souër dus met een trema op de letter e.

Geertruida Johanna Souer, geboren Ganssteeg K 94 op 6 januari 1881 overlijdt binnen een aantal maanden namelijk op 13 mei 1881 op hetzelfde adres te Utrecht.

Nog steeds aan de Ganssteeg K 94 wordt op 25 april 1882 Gerardus Cornelis Theodorus Souer geboren.

Mijn opa Theodorus Gerardus Cornelis Souer wordt geboren op 3 mei 1884 te Utrecht aan de Koningsweg. De geboorteakte meldt geen huisnummer.

Ruim 2 jaar later, bij de geboorte van het volgende kind Petronella Maria Souer op 15 november 1886, wordt als adres vermeldt Koningsweg 39e. Het beroep van vader Gerardus Cornelis Souer is op dat moment schrijnwerker. Deze dochter overlijdt op 5 jarige leeftijd op 1 augustus 1892 aan de Kovelaarstraat 15 te Utrecht.

Cornelis Gerardus Souer wordt geboren op 19 oktober 1889 aan de Koningsweg 46 te Utrecht maar overlijdt na 7 dagen op 26 oktober 1889 aan de Kovelaarstraat K 26 te Utrecht.

Vader Gerardus Cornelis Souer, wagenmaker, krijgt op 43 jarige leeftijd zijn laatste zoon bij Theodora Catharina Jacobs. Cornelis Gerardus Souer wordt geboren op 28 december 1890 aan de Kovelaarstraat 39 b te Utrecht.

Vanaf 8 juli 1908 verblijven Gerardus Cornelis Souer, Theodora Catharina Jacobs en zoon Cornelis Gerardus aan de Helling 50 te Utrecht. Op 16 november 1908 verhuizen ze naar de Maliesingel 36b. Vanaf 31 december 1908 wonen Gerardus Cornelis Souer, Theodora Catharina Jacobs en zoon Cornelis Gerardus Souer aan de Abstederdijk 153 te Utrecht.

Theodora Catharina Jacobs overlijdt 4 mei 1909 op 59-jarige leeftijd aan de Abstederdijk te Utrecht. Opmerkelijk is dat het gezin al op 27 april 1909 is uitgeschreven op dit adres, vertrekkende naar de Oosterbuurt 2.

Gerardus Cornelis Souer laat er geen gras over groeien en huwt op 61-jarige leeftijd op 7 juli van datzelfde jaar 1909 in Utrecht met de 34-jarige Gerritje Kool. Gerritje Kool is de dochter van Barend Hendrik Kool, geboren 17 maart 1844 te Utrecht en Rijntje Blom geboren 16 september 1840 te de Bilt. De vader van Gerritje Kool is overleden 25 augustus 1908 en haar moeder op 25 april 1909. Het gezin Kool woonde aan de Abstederdijk 151 en Gerardus Cornelis Souer trekt, komende van de Oosterbuurt 2, op 24 juli 1909 bij Gerritje Kool in. De 18-jarige zoon Cornelis Gerardus Souer volgt snel op 18 augustus 1909, maar vertrekt al weer op 7 oktober. Vanaf 31 mei 1910 wonen Gerardus Cornelis Souer, wagenmaker, en Gerritje Kool op de Abstederdijk 97.

Niet veel later, op 5 juli 1910 wordt hier Gerarda Reina Hendrika Souer geboren. Gerardus Cornelis Souer is op dat moment zonder beroep. Vanaf 1 januari 1911 verblijven ze aan de Kapelstraat 97.

Het laatste kind, Hendrika Souer geboren 23 december 1915, overlijdt 16 maanden oud op 12 mei 1917 aan het Zwartewater te Utrecht.

In 1938, op 5 augustus, op de respectabele leeftijd van 91 jaar overlijdt Gerardus Cornelis Souer in Utrecht. Zijn tweede vrouw Gerritje Kool overlijdt, 86 jaar oud op 12 december 1960.