Theodorus Gerardus Cornelis Souer

Theodorus Gerardus Cornelis Souer wordt op 3 mei 1884 om 12 uur te Utrecht geboren aan de Koningsweg. Zijn vader Gerardus Cornelis Souer is 37 jaar en rijtuigmaker van beroep. Moeder Theodora Catharina Jacobs is zonder beroep. De geboorteakte meldt geen huisnummer. Ruim 2 jaar later, bij de geboorte van het volgende kind Petronella Maria op 15 november 1886, wordt als adres vermeldt Koningsweg 39e.

Geboorteakte Theodorus Gerardus Cornelis Souer

Uit de geboorteaktes van later geboren broertjes en een overlijdensakte van zus Petronella volgen nog de waarschijnlijke woonadressen van de jonge Theodorus.  Broertje Cornelis Gerardus wordt geboren op 19 oktober 1889 aan de Koningsweg 46 te Utrecht maar overlijdt na 7 dagen op 26 oktober 1889 aan de Kovelaarstraat K 26 te Utrecht. Cornelis Gerardus wordt geboren op 28 december 1890 aan de Kovelaarstraat 39 b te Utrecht. Zusje Petronella Maria overlijdt op 5 jarige leeftijd op 1 augustus 1892 aan de Kovelaarstraat 15 te Utrecht.

Theodorus was rond 1900 smid. Hij gaat in dienst bij de nationale militie Utrecht, lichting 1904, nr. 20. Later in Amsterdam is hij wagenmeester bij de Nederlandse Spoorwegen.

Theodorus woont vanaf 13 maart 1908 aan de ‘s Gravensandestraat 30 te Amsterdam, komende vanuit Bussum. Hij verhuist vervolgens nog naar de Haarlemmer Houttuinen 9 (vanaf 29 oktober 1909 en naar de Korsjespoortsteeg 24 (vanaf 24 maart 1910). Vanaf 11 oktober betrekt hij een woning aan de  Bickersgracht 22 I, waar kort daarna zijn vrouw Hendrika Borra ook bij intrekt. Theodorus, 26 jaar inmiddels, wagenlichter bij de Hollandsche Ijzeren Spoorweg Maatschappij, trouwt op 12 oktober 1910 te Amsterdam met Hendrika Berdina Borra.

Huwelijksakte Theodorus Gerardus Cornelis Souer en Hendrika Berdina Borra

Trouwfoto Theodorus Souer en Hendrika Borra

Theodorus Souer en Hendrika Borra krijgen in totaal 7 kinderen:

  • Theodorus Hendricus Bernardus, geboren op 15 maart 1911 te Amsterdam, overleden in 1989 te Sint Michelsgestel.
  • Pieter Hendricus, geboren op 22 augustus 1913 te Amsterdam, getrouwd op 7 oktober 1949 te Djakarta (Nederlands Indie) met Johanna Adriana Constance Best en gescheiden op 25 mei 1960, overleden 23 februari 1998 te Alkmaar.
  • Catharina Theodora, geboren op 3 april 1915 te Amsterdam, getrouwd met John Velthuijsen, overleden op 1 augustus 1994 te Hilversum, één dochter Rieke.
  • Gerardus (Gerard) Cornelis, geboren op 6 februari 1921 te Amsterdam, getrouwd met H.G. (Rien) van Zelst, overleden op 10 februari 1991 te Hoorn, drie zonen Gerard (G.C.), Rob (Robertus Hendrikus, geboren op 18 april 1951, twee kinderen Sandra Hildegarda, geboren 10 november 1972 en Ronald Theodorus, geboren 22 juni 1979) en Joop (J.Th.) en één dochter Els (E.J.).
  • Hendricus (Henk) Berdinus, geboren 3 juli 1922 te Uitgeest, overleden 25 maart 1945.
  • Johannes Jacobus (Joop) (zie 1.), geboren op 25 november 1927 te Amsterdam
  • Adrianus Wilhelmus, geboren 20 januari 1929 te Uitgeest, overleden 30 januari 1929 te Uitgeest.

Theodorus Hendricus Bernardus wordt geboren aan de Bickersgracht 22 I. Op 4 september verhuist het stel met het eerste kind naar de Groen van Prinsterenstraat 107 I (later de Eerste Keucheniusstraat 2) en vervolgens op 14 juni 1912 naar de Fannius Scholtestraat 53 te Amsterdam. Daar wordt dan de tweede zoon Pieter Hendricus geboren. Op 12 december 914 verhuizen ze met de twee zoons naar de Cliffordstraat 4 hs. Daar wordt dan hun enige dochter Catharina Theodora geboren. Op 20 september 1915 verhuist de familie naar de Houtrijkstraat 112 III en vervolgens op 1 februari 1917 naar de Nova Zemblastraat 64 III. Vlak na de geboorte van Gerard verlaten ze Amsterdam en verhuizen ze op 18 maart 1921 naar de Asseweg 745 te Uitgeest. Daar in Uitgeest wordt Henk geboren. Op 6 augustus 1926 verhuist het hele stel terug naar Amsterdam, naar de Sikkelstraat 28 hs en vervolgens op 8 juli 1927 naar de 2e Weteringsdwarsstraat 50 hs waar op 25 november van dat jaar Joop geboren wordt.

Vanaf 13 juni 1928 verlaten ze wederom Amsterdam als ze aan de Middelweg 118 te Uitgeest gaan wonen. Ze verblijven bijna 10 jaar in Uitgeest.

Vlnr. Gerard, Henk en Joop langs het spoor bij Uitgeest

Henk, vader Theodorus Souer, moeder Hendrika Borra en Joop op een bankje voor het huis in Uitgeest

Op 19 april 1938 verhuizen ze naar de Domselaarstraat 11 hs in Amsterdam. Op 1 oktober 1938 slaat het noodlot toe en overlijdt Hendrika Borra, volgens de overlevering ten gevolge van een tuberculose infectie te Amsterdam.

Sophia Halling en Theodorus Souer in hun tuin in Heiloo

Op 7 december 1938 huwt Theodorus te Amsterdam Sophia Maria Halling, die getrouwd is geweest met Andries Johannes Veldhuis. Sophia Maria Halling is geboren op 3 april 1899 te Amsterdam. Zij had uit haar eerdere huwelijk twee kinderen, Maria (Marie) Sophia geboren 12 mei 1918 en Cornelia (Corrie) geboren 13 juni 1920. Vlak na het huwelijk met Sophia Halling verhuizen ze op 15 december 1938 naar de Ringdijk 82 boven en vervolgens op 3 juli 1939 naar de Commelinstraat 45 III. Op 20 december 1945 verlaten ze Amsterdam om zich te vestigen aan de Zevenhuizerlaan 56 E te Heiloo.

Familie Souer te Hilversum

Op 8 maart 1950 trekken Theodorus en Sophia naar de Veluwe. Ze verhuizen naar de Oenenburgerweg 9 te Nunspeet. Theodorus overlijdt op 15 maart 1952 te Nunspeet (Ermelo) zonder beroep in de leeftijd van 67 jaar. Sophia Maria Halling overlijdt op 31 december 1988 te Nunspeet.

Overlijdensakte Theodorus Gerardus Cornelis Souer

Theodorus werd op 19 maart 1952 op 67-jarige leeftijd begraven op de begraafplaats Nunspeet aan de Eperweg (Grafnummer 1148-G, bron Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe)