Jan ter Souw

Over mijn waarschijnlijke oudgrootvader Jan ter Souw is weinig bekend. We weten dat Jan ter Souw is getrouwd met Anna ter Laag. Voor zover bekend krijgen zij 1 kind, mijn oudvader Gerhardus ter Souw, of later Gerrit Souwer, gedoopt op 28 augustus 1777 te Amsterdam.

Ook een overlijden is niet gevonden, noch te Haarlem, noch te Amsterdam. Hij is in ieder geval overleden voor het overlijden van zijn vrouw, aangezien zij staat vermeldt als weduwe van Johannes Souwer op het moment dat Anna ter Laak overlijdt, op 15 februari 1806 in Haarlem.