Anna ter Laag of ter Laak

In de krochten van het DTB neemt de onzekerheid wat toe, zo ook hier. In Amsterdam vinden we een Anna ter Laack gedoopt op 5 november 1746 in de Moses en Aaronkerk. Zij is de dochter van Gerrit ter Laack en Elisabet Dejenaar. Als getuigen zijn aanwezig Gerret ter Laack en Anna Reynmaeckt.

Doopinschrijving Anna ter Laack

Anna ter Laag is gehuwd met Jan ter Souw of Johannes Souwer. Voor zover bekend krijgen zij 1 kind, mijn oudvader Gerhardus ter Souw of later Gerrit Souwer gedoopt op 28 augustus 1777 te Amsterdam. Bij de doopinschrijving zijn dus als getuigen vermeldt Gerrit ter Laag en Maria ter Laag. Maria zou haar zus kunnen zijn, Gerrit is niet haar vader want die is al in 1757 overleden. Bij haar overlijden lezen we Johanna ter Laak. Bij het overlijden van Gerrit Souwer zijn als ouders genoemd Hendrik Souwer en Anna Terlaak.

Zoon Gerrit Souwer stelt zich op 28 augustus 1805 borg voor haar aan de gemeente Haarlem. Anna ter Laak is overleden op 15 februari 1806 te Haarlem aan een beknelde breuk wonende aan de Botermarkt bij Wm Hommes te Haarlem, begraven op woensdag 19 februari 1806 te Haarlem.

Overlijden Anna ter Laak