Anna ter Laag

In Amsterdam vinden we een Anna ter Laack gedoopt op 5 november 1746 in de Moses en Aaronkerk. Zei is de dochter van Gerrit ter Laack en Elisabet Dejenaar. Als getuigen zijn aanwezig Gerret ter Laack en Anna Reynmaeckt. Het is niet met zekerheid te zeggen dat dit de juiste Anna is. Naast uiteraard de naam pleiten nog voor, de aanwezigheid van Gerrit ter Laag en Maria ter Laag als getuigen bij de geboorte van haar latere zoon Gerrit, daar dit dus haar vader en haar zus zouden kunnen zijn. Daarnaast wordt ze bij overlijden ook Anna ter Laak genoemd.

Doopinschrijving Anna ter Laak

Anna ter Laag is gehuwd met Jan ter Souw of Johannes Souwer. Voor zover bekend krijgen zij 1 kind, mijn oudvader Gerhardus ter Souw of later Gerrit Souwer gedoopt op 28 augustus 1777 te Amsterdam. Bij de doopinschrijving zijn als getuigen vermeldt Gerrit ter Laag en Maria ter Laag. Bij het overlijden van Gerrit Souwer zijn als ouders genoemd Hendrik Souwer en Anna Verlaat.

Zoon Gerrit Souwer stelt zich op 28 augustus 1805 borg voor haar aan de gemeente Haarlem. Anna ter Laak is overleden op 15 februari 1806 te Haarlem aan een beknelde breuk wonende aan de Botermarkt bij Wm Hommes te Haarlem, begraven op woensdag 19 februari 1806 te Haarlem.

Overlijden Anna ter Laak