Ludovicus Benedictus Hallemans

Ludovicus Benedictus Hallemans is geboren op 21 maart 1838 te Hemiksem, zoon van Joannes Baptista Hallemans, steenbakker, 37 jaar, geboren te Boom en Anne Maria Sellenslaghs, 38 jaar, geboren te Boom.

Ludovicus Benedictus Hallemans, steenbakker, zoon van Joannis Baptista Hallemans en wijlen Anne Maria Sellenslaghs, is gehuwd op 2 augustus 1865 te Hemiksem met Philomena Elisabeth Vervliet, dochter van Franciscus Vervliet en Maria Catharina Avonts.

Huwelijk Ludovicus Benedictus Hallemans en Philomena Elisabeth Vervliet

Kinderen:

De tweeling Virginia Maria Hallemans en Maria Mathildis Hallemans worden geboren op 15 januari 1866 te Hemiksem, dochters van Ludovicus Benedictus Hallemans, steenbakker, woonachtig in het huis wijk C nr. 103, en van Philomena Elisabeth Vervliet. Bij Virginia Maria Hallemans staat bijgeschreven “op 15 juni overleden 1866”, bij Maria Mathildis Hallemans staat bijgeschreven op 13 juni 1866 overleden.

Joannis Alfridis (Alfred) Hallemans is geboren 15 april 1867 te Hemiksem, zoon van Ludovicus Benedictus Hallemans, steenbakker, woonachtig op de provinciale weg in het huis wijk C nr. 124, en van Philomena Elisabeth Vervliet. Joannis Alfridis (Alfred) Hallemans, postoverste, is overleden in 1943.

Maria Virginia Hallemans is geboren op 10 juni 1868 te Hemiksem, dochter van Ludovicus Benedictus Hallemans, steenbakker, woonachtig op de provinciale weg in het huis wijk B nr. 29, en van Philomena Elisabeth Vervliet. Maria Virginia Hallemans is overleden op 5 juli 1918 te Hemiksem.

Emma Joanna Ludovica Hallemans is geboren op 9 September 1869 te Hemixem, dochter van Ludovicus Benedictus Hallemans, steenbakker, woonachtig op de provinciale weg in het huis wijk B nr. 29, en van Philomena Elisabeth Vervliet. Emma Joanna Ludovica Hallemans is overleden op 27 juli 1919 te Berchem.

Renatus Aloysius (Rene) Hallemans is geboren op 30 november 1870 te Hemiksem, zoon van Ludovicus Benedictus Hallemans, steenbakker, woonachtig op den heuvel in het huis wijk B nr. 29, en van Philomena Elisabeth Vervliet. Renatus Aloysius (Rene) Hallemans is gehuwd met Clara Joanna Maria Jacobs, twee kinderen: Melitina Barbara Benoit Rene Clara Hallemans en Wilfried Jozef Virginia Renatus Clara Hallemans. Renatus Aloysius (Rene) Hallemans is overleden in 1919.

Arthur Jacobus Hallemans is geboren op 13 mei 1872 te Hemiksem, zoon van Ludovicus Benedictus Hallemans, steenbakker, woonachtig op de provinciale Steenweg in het huis wijk B nr. 29, en van Philomena Elisabeth Vervliet. Arthur Jacobus Hallemans is overleden op 30 december 1917 te Hemiksem.

Maria Angelina Hallemans is geboren op 21 september 1873 te Hemiksem, dochter van Ludovicus Benedictus Hallemans, steenbakker, woonachtig op den heuvel in het huis wijk B nr. 29, en van Philomena Elisabeth Vervliet.

Josephus (Joseph) Elisabeth Hallemans is geboren op 28 maart 1876 te Hemiksem, zoon van Ludovicus Benedictus Hallemans, steenbakker, woonachtig op de provinciale Steenweg in het huis wijk B nr. 29, en van Philomena Elisabeth Vervliet. Josephus (Joseph) Elisabeth Hallemans, gemeentesecretaris te Hemixem, is overleden in 1941.

Camilius (Camille) Franciscus Hallemans is geboren op 1 april 1877 te Hemiksem, zoon van Ludovicus Benedictus Hallemans, gemeente secretaris, en van Philomena Elisabeth Vervliet. Camilius (Camille) Franciscus Hallemans is overleden op 3 februari 1909 te Antwerpen.

Ludovicus Philoppus (Louis Philippe) Hallemans is geboren op 19 juni 1878 te Hemiksem. Zie zijn persoonlijke pagina.

Anna Florentina Hallemans is geboren op 9 augustus 1879 te Hemiksem, dochter van Ludovicus Benedictus Hallemans, gemeente secretaris, en van Philomena Elisabeth Vervliet.

Steenbakker en later gemeente secretaris te Hemiksem. Koopt op 21 januari 1874 van het gemeentebestuur “Het uiterste gedeelte van de rechterzijde van den grond nevens de onderwijzers wooning, hebbende een drijhoekige vorm, bevattende dus eene oppervlakte, van twee en veertig meters zes en vijftig centimeters vierkant, deel makende van den grond der gemeente school gelegen te Hemixem Provincialen Steenweg van Antwerpen naar den Rupel palende Noord de Gemeente School, Zuid en Oost de kooper en West de straat, op het kadaster bekend Sectie B, deel van nummer acht en dertig l.” Vastgelegd bij Mter. Oeyen, Notaris te Hemiksem. Op 12 oktober 1876 benoemd tot gemeente sekretaris van Hemiksem.

Steenbakkerij Hallemans te Hemiksem

Ludovicus Benedictus Hallemans is overleden op 9 februari 1906 te Hemiksem