Pieter Hendrik Borra

Pieter Hendrik Borra werd geboren 11 augustus 1851 in de Achterstraat wijk H nr 96 te Utrecht, zoon van Christiaan Borra en Catrina Clasina van Biezen. Zijn vader Christiaan Borra is 35 jaar oud en schilder van beroep.

Geboorteakte Pieter Hendrik Borra

Pieter Hendrik Borra is ingeschreven in de Nationale Militie nr. 330, lichting 1871 te Utrecht, begin 1875 bij trouwen nog dienende.

Pieter Hendrik Borra, beroep slagter, trouwt op 23-jarige leeftijd op 3 februari 1875 te Utrecht met Willemina Adriana Jansen, 26 jaar geboren te Wageningen.

Pieter Hendrik Borra en Willemina Adriana Jansen krijgen samen 8 kinderen.

De eerste, Christiaan Borra, wordt geboren op 13 december 1875 te Utrecht aan de Lauwerstraat H. 72, gelegen aan de noordkant van het centrum van Utrecht. Vader Pieter Borra is dan 24 jaar en slagter van beroep. Op 13 april 1905 trouwt de dan 29-jarige horlogemaker Christiaan Borra met de 31-jarige Catharina Margaretha Tielman, geboren te Utrecht, dochter van Jeronimus Mattheus Tielman en Johanna Hendrina Hagen. Tot de getuigen behoren Jeronimus Mattheus Johannes Tielman, 26 jaar kleermaker en broer van de bruid en Cornelis Johannes Hagen, 28 jaar horlogemaker en neef van de bruid.

Het tweede kind, Maria Johanna Borra, dient zich aan op 21 januari 1878 aan de derde Baansteeg I. 334 1b te Utrecht, thans de Burgemeester Reigerstraat. Dochter Maria Johanna Borra trouwt op 15 juli 1915 te Amsterdam met George Lodewijk Karel Scholtz. George Lodewijk Karel Scholte, zoon van George Lodewijk Karel Scholtz en Anna Hendrika Vos, is geboren te Amsterdam, woont in ’s Gravenhage en is rijtuigschilder van beroep. Bij dit huwelijk zijn een paar opvallende zaken. De naam Scholz van de bruidegom is doorgehaald in de huwelijksakte, maar er wordt wel ondertekend met G.L.K. Scholtz. Maria Johanna Borra is 37 jaar oud bij dit huwelijk terwijl de bruidegom slechts 20 is.  Ander opvallend feit is dat het bestuur van het opvoedingsgesticht Valkenheide te Maarsbergen, synodaal opvoedingsgesticht van de Nederlands Hervormde Kerk, dat de voogdij heeft over de bruidegom, toestemming verleent tot het huwelijk.

Catharina Clasina Borra wordt op 9 augustus 1880 geboren aan de Janssteeg I. 11 te Utrecht. Op 18 augustus 1904 treedt zij te Utrecht in het huwelijk met Jeronimus Mattheus Johannis Tielman, coupeur, 26 jaar, geboren te Utrecht. Een coupeur is een vakman of vakvrouw die gespecialiseerd is in het maken van kleding. Jeronimus is een zoon van Jeronimus Mattheus Tielman en Johanna Hendrina Hagen. Broer Christiaan Borra is één van de getuigen en hij huwt nog geen jaar later de zus van de bruidegom.

De 36-jarige Pieter Borra, slager, meldt vervolgens de geboorte van Wilhelmina Johanna Borra, geboren op 27 augustus 1882 aan de Baanstraat I. 25 te Utrecht. Wilhelmina Johanna Borra trouwt op 1 februari 1911 te Utrecht met Franciscus Johannes Kuijlenburg, koopman geboren te Wilnis, oud 42 jaar en gescheiden van Wilhelmina Johanna Clasina Streumer. Franciscus Johannes Kuijlenburg is een zoon van Klaas Kuijlenberg en Adriana Bellersen. Vader Pieter Borra verklaart dat in de overgelegden stukken zowel de naam Jansen als de naam Janssen op zijn vrouw betrekking hebben.

Aan de Bankstraat 25 te Utrecht wordt mijn grootmoeder Hendrika Berdina Borra geboren op 3 april 1885.

Na vier dochters komt de tweede zoon Pieter Hendrik Borra. Hij wordt geboren op 9 april 1889 in Wijk I, Bankstraat 9 te Utrecht. De 24-jarige Pieter Hendrik Borra, stoffeerder, trouwt op 11 maart 1914 te Utrecht met Maria Catharina Jong, geboren te de Bilt, dochter van Frederik Jong (boekdrukker) en Evertje Taal. Vader Pieter Borra is inmiddels 63 jaar en wederom slager van beroep. Broer Christiaan Borra, horlogemaker, is één van de getuigen.

Berdina Borra wordt op 1 januari 1892 geboren Wijk I. Bankstraat 42 te Utrecht. Vader Pieter Borra is inmiddels 40 jaar en nog immer slager van beroep. Berdina Borra trouwt op 27 februari 1913 met Evert van der Stok, letterzetter, geboren Utrecht zoon van Cornelis van der Stok en Cornelia de Kruijt. Juriaan van der Stok, boekdrukker en broer van de bruid is één van de getuigen. Vader Pieter Hendrik Borra staat vermeldt als “zonder beroep”. Berdina Borra overlijdt op 23 juni 1915 te Amsterdam hetgeen blijkt uit een uittreksel van het register in Amsterdam gestuurd aan de gemeente Purmerend waar Berdina Borra dan waarschijnlijk woonachtig is. Het uittreksel is afgegeven ingevolge Artikel 50 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek.

Het laatste kind wederom een dochter is Helena Adriana Borra, geboren op 18 september 1897 Bankstraat 42 te Utrecht. Pieter is 46 jaar oud. Vader Pieter Borra maakt het huwelijk van zijn jongste dochter Helena Adriana Borra op 24 december 1918 met Nicolaas Mulder, smid, geboren te Nieuwer Amstel, zoon van Theodora Mulder, niet meer mee.

Pieter Borra is zijn hele leven woonachtig geweest te Utrecht. Hij wordt geboren op 11 augustus 1851 in de Achterstraat wijk H nr 96 te Utrecht. Als Pieter Borra bijna 16 jaar oud is, in 1867, overlijdt zijn vader Christiaan Borra te Utrecht op de Kruissteeg 172. Het is dus aannemelijk dat dit op dat moment ook het woonadres van Peter Borra is. In 1875 bij geboorte eerste kind woont hij te Utrecht aan de Lauwerstraat H. 72. In 1878 is het adres derde Baansteeg I. 334 1b. Waarschijnlijk in 1880 wordt er verhuisd naar de Janssteeg I. 11 te Utrecht en vervolgens in 1882 naar de Baanstraat I. 25 te Utrecht. Volgens het adresboek verblijft Pieter Borra in 1886-1888 aan de Bankstraat 20 en vervolgens vanaf 1888 aan de Bankstraat 9. Van 1892-1900 wordt het Bankstraat 42. Vanaf 1900-1912 is het adres Wagendwarsstraat 28. In bijna alle gevallen is het aangegeven beroep van Pieter Borra slager. Het is mij niet duidelijk of Pieter Borra zelfstandig een slagerij had of in een slagerij of slachterij werkte. In het adresboek 1915 staat hij als slagersknecht ingeschreven wonende aan de Zandhofschestraat 6

Pieter Hendrik Borra is overleden op 66-jarige leeftijd, zonder beroep, op 23 mei 1918 Oudegracht te Utrecht.